Verkosto

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet Business Finland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Tesi (Teollisuussijoitus), VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari). Maakuntauudistuksen myötä vuonna 2020 verkoston toimintaan tulee mukaan myös yksityisiä toimijoita.

Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat. Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeä osa ovat 18 alueellista tiimiä tulevissa maakunnissa.