Ohjausryhmä

Team Finlandin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministeri. Ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja vastaa Team Finland -verkoston toimintaa koskevasta strategisesta ohjauksesta ja tavoitteiden asettamisesta.

Ohjausryhmään kuuluvat pääministerin lisäksi elinkeinoministeri, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri sekä kansliapäälliköt Team Finland -toiminnan kannalta keskeisistä ministeriöistä (VNK, TEM, UM, OKM) ja neljä yritysedustajaa. Kokoonpanolla taataan vuorovaikutus yritysmaailman ja valtionhallinnon välillä. VNK:n taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö toimii ohjausryhmän sihteeristönä ja tukee pääministeriä ohjausryhmän käsittelemien asioiden suunnittelussa ja valmistelussa.

Nykyisen, elokuussa 2015 nimetyn Team Finlandin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana Nokia Oyj:n ja F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Katso myös

Team Finlandin ohjausryhmän kokoonpano