Johtoryhmä

Verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka tuo saman pöydän ääreen keskeisimmät Team Finland -organisaatiot ja edustajat elinkeinoelämän järjestöistä. Johtoryhmä vastaa Team Finland -toiminnan kehittämisestä ja uudistamisesta ja varmistaa, että yrityksille tarjotaan yhtenäinen ja sujuva palvelukokonaisuus.
 

Johtoryhmän jäsenet

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, johtoryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, johtoryhmän varapuheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Markku Keinänen, osastopäällikkö, ulkoasiainministeriö
Taina Susiluoto, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Markus Suomi, toimitusjohtaja, Business Finland / Finpro
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, Finnvera
Pekka Soini, pääjohtaja, Business Finland / Tekes
Jouni Hakala, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliito
Antti Neimala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari