Johtoryhmä

Verkoston toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka tuo saman pöydän ääreen keskeisimmät Team Finland -organisaatiot ja edustajat elinkeinoelämän järjestöistä. Johtoryhmä vastaa Team Finland -toiminnan kehittämisestä ja uudistamisesta ja varmistaa, että yrityksille tarjotaan yhtenäinen ja sujuva palvelukokonaisuus.
 

Puheenjohtaja

Ilona Lundström, ylijohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Pekka Soini, pääjohtaja, johtoryhmän varapuheenjohtaja, Business Finland

Johtoryhmän jäsenet

Pekka Soini, pääjohtaja, Business Finland
Jouni Hakala, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliito
Leena Vestala, ylijohtaja, ELY-keskukset
Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari
Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät
Markku Keinänen, alivaltiosihteeri, ulkoministeriö