Invest in Finland

Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämisestä vastaa Invest in Finland, joka kuuluu Team Finland -verkostoon. Invest in Finland tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi ulkomaisten investointien hankintaa Suomeen.

Investointien edistämisellä on suuri merkitys Suomen taloudelle ja se on yksi Team Finland -verkoston tärkeimmistä tehtävistä. Invest in Finland pyrkii toiminnallaan vahvistamaan Suomen alueellisia osaamiskeskittymiä, lisäämään työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.

Invest in Finland markkinoi Suomea ulkomaisille yrityksille investointikohteena ja tarjoaa näille valikoiman palveluita Suomeen suuntautuvan investointiprosessin eri vaiheisiin.

Katso myös

Invest in Finland