Samhällsrelationer

I vissa länder behövs staten för att öppna dörrar för företagen. Vi kartlägger vilka myndighetskontakter ditt företag behöver i olika länder och stöder företaget i etablerandet av kontakter.

Kontakt med myndigheter utomlands

Vad

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar ute i världen hjälper företagen att hitta de rätta myndighetskontakterna på målmarknaden.

Nytta

- Företaget hittar de rätta kontakterna snabbt och får personlig hjälp.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Team Finland-samordnare Eero Suominen, utrikesministeriet, tfn 029 535 1838, eero.suominen(at)formin.fi eller med mållandets Team Finland-samordnare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Prestigetjänster

Vad

Beskickningschefen eller en hög tjänsteman från ministeriet deltar i företagets evenemang.

Nytta

- Företaget ger en pålitligare, trovärdigare och synligare bild av sig själv i synnerhet i länder där det är nödvändigt att en statlig representant medverkar.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med Team Finland-samordnare Eero Suominen, utrikesministeriet, tfn 029 535 1838, eero.suominen(at)formin.fi eller med mållandets Team Finland-samordnare.

Tjänsten är avgiftsfri.

Avskaffande av handelshinder

Vad

Utrikesministeriet eller Finlands beskickningar i världen

- vet vilka myndigheters hjälp som behövs för att lösa företagens problem

- kontaktar de aktuella myndigheterna

- besöker vid behov myndigheterna för att lösa problemen, tillsammans med företaget eller på företagets vägnar

- hjälper företagen att lösa problemen med andra tillgängliga medel och kontakter

Nytta

- Företaget kan etablera sig snabbare och effektivare på marknaden.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan ta kontakt direkt med utrikesministeriet (handelssekreterare Petri Kuurma 0295 351 427, tuo-20(at)formin.fi) eller mållandets Team Finland-samordnare. Mera information.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Tjänsten SOLVIT

Vad

SOLVIT är ett nätverk med nationella kontor i alla EU-länder samt på Island, i Liechtenstein och i Norge som kan hjälpa när de nationella myndigheterna i något EU-land tillämpar EU-lagstiftningen felaktigt och överträder företagens eller medborgarnas rättigheter. SOLVIT försöker hitta en lösning inom tio veckor, och lyckas med det i de flesta fallen. I Finland finns SOLVIT-kontoret i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Nytta

- Företaget får hjälp med att lösa problemet via ett inofficiellt förfarande som är snabbare och lättare än en rättegång.    

Så här skaffar du tjänsten  

Du kan ta kontakt direkt med arbets- och näringsministeriet, solvit(at)tem.fi eller via SOLVIT-tjänstens webbsidor.

Tjänsten är avgiftsfri.