Nätverk

Ibland kräver internationaliseringen affärspartner. Vi hjälper dig att hitta en partner, antingen för affärsverksamhet eller för forskning.

 

Nätverkande med företag och offentliga aktörer

Vad

Business Finland ger företaget information om potentiella branscher och kunder på målmarknaden, arbetssätt, lagar och bestämmelser såsom godkännandepraxis samt finansieringskällor. Företaget styrs i rätt riktning för att få denna information och får hjälp i nätverkandet med potentiella affärspartner, myndigheter, branschorganisationer och finländska företag som redan är verksamma på marknaden. Business Finland ordnar också nätverksevenemang där företaget får information om internationalisering och tillfälle att föra fram sitt eget företag. Evenemangen utgör också en möjlighet att hitta potentiella kunder och viktiga partner för affärsverksamheten.

Enterprise Europe Network, som koordineras av Business Finland, hjälper företag att hitta samarbetspartner inom handel, teknik och forskning genom att utnyttja Företagskontaktbörsen och ordna Matchmaking-evenemang och Company Mission-resor.

Nytta

- Företaget kan snabbare etablera sig på marknaden.

- Företaget får hjälp med att hitta en partner för affärs-, teknik- och forskningssamarbete.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information hittar du här (Business Finland, på finska) eller här (Enterprise Europe Network).

Du kan också ta kontakt direkt med Business Finland tfn 029 50 55000.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Sökning av tjänsteleverantörer

Vad

Business Finland letar fram kunniga och pålitliga tjänsteleverantörer på målmarknaden.

Nytta

- Företaget får tillgång till en tjänsteleverantör som känner till de lokala förhållandena. När företaget anlitar en tjänsteleverantör kan det internationaliseras snabbare och med mindre risker.

Så här skaffar du tjänsten   

Närmare information hittar du här (på engelska).

Du kan också ta kontakt direkt med Business Finland tfn 029 50 55000.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Exportördatabas

Vad

Exportördatabas tjänar i första hand utländska företag som letar efter finländska produkter, men hjälper samtidigt finländska företag som vill växa på den globala marknaden. Business Finland marknadsför produkter och tjänster som tillhandahålls av de över 900 finländska exportföretagen i databasen, kostnadseffektivt och direkt till utländska köpare. Finländska producenter och exportörer kan ansluta sig till exportördatabasen. Business Finland marknadsför företagens produkter och tjänster till potentiella utländska köpare. Köparna kan även själva söka information om företagen i databasen på internet.

Nytta

- Exportördatabasen gör finländska produkter och tjänster kända för utländska köpare.

- Den digitala tjänsten tillför företagen i databasen ny affärsverksamhet och ökar deras synlighet bland utländska köpare som söker kontakt via databasen.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information hittar du här (på finska).

Du kan också ta kontakt direkt med Business Finland, Jaana Vaara, tfn 040 3433 300 eller jaana.vaara(at)businessfinland.fi.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Det kostar 70 € (+ moms) per år att vara med i exportördatabasen. I databasen finns också länkar till företagens webbplatser. Marknadsområdesspecifika adresslistor ur databasen (i regel 1,50 € per adress + grundavgift för informationssökning 100 €).

Samarbetsparter i utvecklingsländer – Matchmaking

Vad

Med hjälp av Finnpartnerships Matchmaking-tjänst kan finländska företag och företag i utvecklingsländer hitta nya affärsmöjligheter och/eller affärspartner. Finnpartnership förmedlar affärsmöjligheter och partnerskapsinitiativ från utvecklingsländerna till finländska företag och vice versa. Utomstående konsulter utnyttjas för att utreda företagens bakgrund och etablera kontakt med finländska företag.

Nytta

- Nya affärsmöjligheter för finländska företag i utvecklingsländerna.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information hittar du här.

Du kan också ta kontakt direkt med Finnpartnerships, tfn 09 348 434 eller fp(at)finnpartnership.fi.

Tjänsten är avgiftsfri.

 

Samarbetspartner i Ryssland

Vad

Finsk-ryska handelskammmaren hjälper till att hitta företag och samarbetspartner som är betydande med tanke på affärsverksamhet i Ryssland.

Nytta

Företaget får hjälp bland annat med att kartlägga intresset hos potentiella ryska företag och ordna möten och eventuella förhandlingar (lokaler och tolkning).

Så här skaffar du tjänsten

Finsk-ryska handelskammaren har en avgiftsfri servicetelefon för handel i Ryssland, 010 439 1160, som är öppen från måndag till fredag kl. 9.15–13.00.

Du kan också direkt kontakta Tarmo Suomalainen vid Finsk-ryska handelskammaren, tfn +7 812 322 2121, tarmo.suomalainen (at) spb.svkk.ru

Samarbetspartner i Sverige

Vad

Finsk-svenska handelskammaren letar fram en samarbetspartner, kunder och andra som är väsentliga för affärsverksamheten åt företaget i Sverige.

Nytta

- Företagets behov av partner kartläggs (agentavtal, importavtal, återförsäljning, annat partnerskap).

- Finsk-svenska handelskammaren kartlägger potentiella partner, sköter kontakten med intresserade företag, ger råd i hur en fungerande säljpresentation ska upprättas, medverkar vid behov i affärsförhandlingar och hjälper med att upprätta avtal.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan också ta kontakt direkt med verkställande direktör Kjell Skoglund, tfn +358 40 560 39 22 eller kjell.skoglund(at)finsve.com.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Priset beror på tjänstens omfattning.

Team Finland-programmen

Att delta i Team Finland nätverk's programmen är ett effektivt sätt att sätta fart på tillväxten och internationaliseringen och främja investeringarna. Inom programmen samlar man en grupp företag kring en bransch eller ett utvecklingstema.  Företagen får ett skräddarsytt servicepaket som byggs upp av Team Finlands tjänster enligt branschens behov och mål. Samarbete ger ditt företag större möjligheter att bedriva affärsverksamhet, hitta finansiering och profilera sig som ett internationellt namn inom branschen.

Sätt fart på ditt företags tillväxt och delta i ett program. 

- Se programlist till exempel på Business Finlands sidorna (på finska).