Marknadsmöjligheter

Vi samlar och analyserar ekonomisk och samhällelig information om världens marknader. Med hjälp av de olika tjänsterna kan du uppskatta utsikterna för din bransch eller din produkt i olika länder.

Tjänsten Marknadsmöjligheter

Vad

Det globala nätverket Team Finland kartlägger aktivt affärsmöjligheterna och samlar in marknadsinformation för små och medelstora företags behov när de vill utveckla sin affärsverksamhet.

Kundkontakten informerar om utländska företags behov av en leverantör för en viss produkt eller tjänst. Vi hjälper finländska företag att öppna en dialog för att inleda samarbete.

Affärsmöjligheter informerar om mera omfattande affärsmöjligheter som förändringarna på olika marknader öppnar.

Future Watch förmedlar information om eventuella förändringar i affärsmiljön.

Landinformationen fokuserar på marknadssituationen och det politiska läget i enskilda länder.

Nytta

- Vi erbjuder nya affärsmöjligheter och stöd för internationalisering och verksamhet på nya marknader.

- Vi hjälper också företag att bedöma sin kompetens och sina utvecklingsbehov med tanke på framtiden.

Så här skaffar du tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänsten hittar du här (på engelska).

Internationella IPR-ansökningar (patent, varumärken och mönsterrätt)

Vad

Du kan ansöka om internationella patent-, varumärkes- och mönsterrätter via Patent och registerstyrelsen (PRS):

  1. En internationell patentansökan (s.k. PCT-ansökan) kan lämnas in och granskas hos PRS. Utgående från PRS:s granskning kan företaget söka patent vid de nationella eller regionala patentverk det önskar. PCT-systemet omfattar 148 länder och bland dem kan du välja de länder eller regioner som är viktigast med tanke på skyddet av den tekniska lösningen (uppfinningen).
  2. När målet är att snabbt få patentskydd utomlands, kan den sökande begära påskyndad handläggning av den ansökan som PRS granskar. Detta är möjligt i alla länder som hör till det s.k. PPH-systemet.
  3. När företaget vill säkerställa sin rätt till kännetecknet för sin produkt (vara eller tjänst), lönar det sig att ansöka om registrering av det som varumärke i önskade målländer/regioner. PRS erbjuder information om olika alternativ och anvisningar om att ansöka om registrering utomlands.
  4. När företaget vill säkerställa sin rätt till designen på sin produkt (utseendet) utomlands, lönar det sig att ansöka om registrering av mönsterrätt i önskade målländer/regioner.PRS erbjuder information om olika alternativ och anvisningar om att ansöka om registrering utomlands.

Fördelar

Internationell patentansökan: Företaget kan enkelt inleda patentansökningsprocessen i Finland och med en ansökan få patent i de målländer det önskar. Den ekonomiska risken minskar, eftersom företaget får ett utlåtande om uppfinningens patenterbarhet innan det behöver fatta beslut om i vilka länder det sist och slutligen ska söka patent. Även kostnader som övergången till det internationella patenteringsskedet medför flyttas över till ett senare skede.

Påskyndad patentansökan: Företaget får patentskydd för sin internationella verksamhet snabbt och så likartat som möjligt i alla de PPH-avtalsländer som det behöver. Patentansökningsprocessen kan enkelt inledas i Finland.

Varumärke: Företaget kan försäkra sig om att det har rätt att använda kännetecknet för sin produkt i önskade målländer/regioner. På det här viset förebygger man situationer, som senare kan leda till att försäljningen eller marknadsföringen av produkten avslutas eller till ersättningsanspråk. När ansökan görs i tid försäkrar man sig om att ingen hinner registrera samma varumärke för likadana produkter. 

Mönsterrätt: Företaget kan säkerställa sin rätt till designen på sin produkt (utseendet) i önskade målländer/regioner. På det här viset förebygger man situationer, som senare kan leda till att försäljningen eller marknadsföringen av produkten avslutas eller till ersättningsanspråk. När ansökan görs i tid försäkrar man sig om att ingen annan hinner registrera samma design.

Så här skaffar du tjänsten

Du kan kontakta Patent- och registerstyrelsen direkt:
neuvonta.patentti(at)prh.fi eller 029 509 5858
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi eller 029 509 5855
neuvonta.malli(at)prh.fi eller 029 509 5855

Ansökan är förknippad med ansökningsavgifter e.d. avgifter.

PPH-begäran är en avgiftsfri tjänst (förutsätter en ansökan som granskas av PRS).

Läs mer:

Internationella patent

Internationella varumärken

Internationell mönsterrätt