TJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för finländska företag på internationella marknader, från rådgivning till finansiering. Tjänsterna har deltas in i sex helheter. Bekanta dig med dem och skapa din egen väg ut på världsmarknaden.