Team Finland besök

På Team Finland-resorna söker vi nya marknader för finländska företag. Det ordnas tiotals resor varje år, en del under ledning av en minister. I vissa länder är staten i en nyckelroll när det gäller att öppna dörrar för företag. De exportfrämjande resorna är en av Team Finlands tjänster.

Under resorna bekantar sig företagen med nya marknader, knyter kontakter till lokala aktörer och myndigheter och visar upp sitt kunnande. Finländska företag i olika skeden av sin internationalisering kan följa med. Under besöken arbetar vi också för att skaffa investeringar till Finland och för att stärka Finlandsbilden utomlands.

 

Nästa Team Finland besök

Se kalendar

Kolla också

Team Finland-resor under regeringsperioden

Kolla också

Team Finland synlighet tjänst