Uppgifter

Team Finland-nätverket strävar efter att erbjuda företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering. Av de tjänster som nätverkets aktörer erbjuder skräddarsys en helhet enligt de behov som företagen har för sin internationalisering.

I de samlade tjänster som Team Finland erbjuder ingår oftast tjänster från åtminstone närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera och utrikesministeriet.

Kolla också

Team Finlands internationaliseringstjänster

Visit Finland

Invest in Finland