Styrning

Team Finlands verksamhet leds av statsrådet och det regeringsprogram som statsrådet utarbetat, i synnerhet spetsprojektet för sysselsättning och konkurrenskraft.