Styrgruppen

Statsministern är ordförande för Team Finlands styrgrupp. Styrgruppen sammanträder cirka fyra gånger om året och ansvarar för den strategiska styrningen och för att ställa upp målsättningar för Team Finland-nätverkets verksamhet.

Förutom statsministern består styrgruppen av näringsministern, utrikeshandels- och utvecklingsministern samt kanslicheferna från de ministerier vars verksamhetsområde har samband med Team Finlands verksamhet (SRK, ANM, UM, UKM) och fyra företagsrepresentanter.  Sammansättningen ska säkerställa växelverkan mellan företagsvärlden och statsförvaltningen. Enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli är sekretariat för styrgruppen och stödjer statsministern vid planeringen och beredningen av ärendena som behandlas i styrguppen.

I den nuvarande styrgruppen som tillsattes i augusti 2015 är statsminister Juha Sipilä ordförande, och styrelseordföranden i Nokia Abp och F-Secure Abp Risto Siilasmaa är vice ordförande.

Kolla också

Medlemmar i styrgruppen