Nätverket

Kärnan i Team Finland-nätverket utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samt offentligt finansierade organisationer och utländska verksamhetsställen som styrs av dem Business Finland, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Tesi (Finlands Industriinvestering), Teknologiska forskningscentralen VTT, Patent- och registerstyrelsen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finsk-ryska handelskammaren och Finsk-svenska handelskammaren). När landskapsreformen genomförs 2020 kommer det också att komma med privata aktörer i nätverkets verksamhet.

Team Finland representeras ute i världen av över 80 lokala team. De sammanför finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra viktiga finländska aktörer i respektive område. En viktig del av nätverket hemma i Finland är 18 lokala team i de framtida landskapen.