Ledningsgruppen för Finland Promotion Board

 

ordförande: enhetschef, Jorma Korhonen, statsrådets kansli

vice ordförande:kommunikationschef Mari-Kaisa Brander, arbets- och näringsministeriet

vice ordförande: kommunikationsdirektör Jouni Mölsä, utrikesministeriet

generalsekreterare: chef för offentlig diplomati Petra Theman, utrikesministeriet

generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen

direktören för internationella ärenden Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet

kommunikations- och marknadsföringsdirektör Maija Karhusaari, Finpro

direktör Paavo Virkkunen, Visit Finland

kommunikations- och marknadsföringsdirektör Tomi Korhonen, Tekes

verksamhetsledare Tove Ekman, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf

näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stad

marknadsföringsdirektör Maija Loikkanen, House of Lapland

kommunikationsdirektör Atte Palomäki, Wärtsilä

varumärkes- och marknadsföringsdirektör Johanna Jäkälä, Finnair

kommunikationsdirektör Veera Heinonen, Sitra

ordförande i styrelsen Pauli Waroma, Sherpa