Ledningsgruppen

Nätverkets verksamhet leds av en ledningsgrupp, som samlar de mest centrala Team Finland-organisationerna och representanter för näringslivets organisationer kring samma bord. Ledningsgruppen svarar för utveckling och förnyelse av Team Finlands verksamhet och säkerställer att företagen erbjuds en sammanhållen och smidig helhet av tjänster.
 

Ordförande

Ilona Lundström, avdelningschef, ledningsgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriet
Pekka Soini, generaldirektör, ledningsgruppens vice ordförande, Business Finland

Ledningsgruppens medlemmar

Pekka Soini, Business Finland
Jouni Hakala, Finlands näringsliv
Leena Vestala, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Timo Vuori, Centralhandelskammaren
Jaana Palojärvi, undervisnings- och kulturministeriet
Susanna Kallama, Företagarna i Finland
Markku Keinänen, utrikesministeriet