Ledningsgruppen

Nätverkets verksamhet leds av en ledningsgrupp, som samlar de mest centrala Team Finland-organisationerna och representanter för näringslivets organisationer kring samma bord. Ledningsgruppen svarar för utveckling och förnyelse av Team Finlands verksamhet och säkerställer att företagen erbjuds en sammanhållen och smidig helhet av tjänster.
 

Ledningsgruppens medlemmar

Jari Gustafsson, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriet
Petri Peltonen, understatssekreterare, ledningsgruppens vice ordförande, arbets- och näringsministeriet
Markku Keinänen, avdelningschef, utrikesministeriet
Taina Susiluoto, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Markus Suomi, verkställande direktör, Business Finland / Finpro
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera
Pekka Soini, generaldirektör, Business Finland / Tekes
Jouni Hakala, direktör, Finlands näringsliv
Antti Neimala, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland
Timo Vuori, direktör, Centralhandelskammaren