Invest in Finland

Invest in Finland hör till Team Finland-nätverket och ansvarar för att främja utländska direktinvesteringar i Finland. Invest in Finland producerar information om Finland som investeringsobjekt och utvecklar och samordnar investeringsfrämjandet.

Direktinvesteringar är av stor betydelse för Finlands ekonomi och investeringsfrämjandet är en av Team Finlands viktigaste uppgifter. Invest in Finland arbetar för att stärka Finlands regionala koncentrationer av kompetens, att öka sysselsättningen och stödja företagens internationalisering.

Invest in Finland marknadsför Finland som investeringsobjekt för utländska företag och erbjuder ett urval tjänster i olika skeden av investeringsprocessen. 

Läs mera

Invest in Finland