Finland Promotion Board

Finland Promotion Board, som består av experter inom kommunikation och marknadsföring, ansvarar för samordningen av arbetet med Finlandsbilden och fattar beslut om årliga teman. Finland Promotion Board samlar alla statsfinansierade organisationer som jobbar med Finlandsbilden.

Arbetet med Finlandsbilden hör till Team Finlands viktigaste uppgifter eftersom en positiv uppfattning om vårt land hjälper finländska företag att sälja sina produkter och lockar investeringar och turister till Finland.

Finlandsbilden är ändå inte bara Team Finlands sak. Alla finländare och Finlandsvänner förmedlar en bild av Finland.

På den officiella webbplatsen för Finlandsbilden ThisisFinland hittar du artiklar om Finland på engelska, ryska, kinesiska, spanska, franska, tyska och portugisiska.

Kolla också

This is Finland

Ledningsgruppen FPB