Republikens presidents internationaliseringspris

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem. Sedan 2015 är det ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset. Innan det var det Finpro som föreslog pristagarna.

Team Finland samlar under hösten de företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten och utvärderar förslagen, och ledningsgruppen för Team Finland lägger fram förslagen på pristagare för presidenten. Priset beviljas av republikens president.

Kolla också

Bilder från 2017 internationaliseringspris

Pressmeddelande 15.11.2016: Republikens presidents internationaliseringspris till BlueFors Cryogenics, OptoFidelity, samt Rovaniemi stad och Visit Rovaniemi

Kall kunskap på hög nivå från Finland till världen

Företag som testar smarta enheter blev teknikjättarnas betrodda partner

Långsiktigt arbete för att locka turister till Rovaniemi och Lappland

Republikens presidents internationaliseringspris, bilder 

Tips för internationalisering från mottagare av internationaliseringspris, video