Medlemmar i styrgruppen

ordförande: statsminister Juha Sipilä

vice ordförande: styrelseordförande Risto Siilasmaa, Nokia Abp och F-Secure Abp

utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen, utrikesministeriet

näringsminister Mika Lintilä, arbets- och näringsministeriet

partner Ilkka Kivimäki, Inventure Ab

verkställande direktör Nina Kopola, Suominen Abp

styrelseordförande Päivi Leiwo, Oilon Ab

koncernchef Paula Salastie, Teknos Group Ab

statssekreterare Paula Lehtomäki, statsrådets kansli

statssekreterare Peter Stenlund, utrikesministeriet

kanslichef Jari Gustafsson, arbets- och näringsministeriet

kanslichef Anita Lehikoinen, undervisnings- och kulturministeriet