Medlemmar i ledningsgruppen

Jari Gustafsson, kanslichef, ledningsgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriet

Petri Peltonen, understatssekreterare, ledningsgruppens vice ordförande, arbets- och näringsministeriet

Markku Keinänen, avdelningschef, utrikesministeriet

Taina Susiluoto, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Markus Suomi, verkställande direktör, Finpro

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera

Pekka Soini, generaldirektör, Tekes

Jouni Hakala, direktör, Finlands näringsliv

Antti Neimala, vice verkställande direktör, Företagarna i Finland

Timo Vuori, direktör, Centralhandelskammaren