Logobank

Det finns tre olika färgvarianter av Team Finlands logo. Här kan du ladda ner CMYK-versionen, som lämpar sig för utskrift och tryck, eller RGN-versionen, som lämpar sig för kontorsapplikationer och på webben.

Endast Team Finland-organisationer har rätt att använda Team Finland-logon i sin marknadsföring. Den kan användas i nyhets- och informationsförmedling eller i vissa andra former av material, till exempel i undervisningsmaterial och läroböcker. Om du överväger annan användning, ta kontakt teamfinland@vnk.fi.