Bakgrundsinformation om priset

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som på framställning av ledningsgruppen för Team Finland årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag och sammanslutningar. Priset beviljas av republikens president.

De företag och sammanslutningar som man ska föreslå som pristagare för presidenten samlar Team Finland på ett omfattande sätt inom sitt eget nätverk samt hos företagsorganisationer och organisationer inom näringslivet.

Kandidaterna kan vara företag som internationellt sett har fått en lovande start samt företag som redan länge har varit framgångsrika på den internationella marknaden och fungerar som vägvisare för andra. Internationaliseringspriset kan även beviljas sammanslutningar som spelar en betydande roll för främjandet av internationell konkurrenskraft. De sammanslutningar som föreslås kan vara organisationer, företag eller projekt.

Internationaliseringspriset är enligt reglerna ett erkännande för sådan verksamhet i en internationell verksamhetsmiljö som har gagnat samhällsekonomin och näringslivet. Syftet med priset är även att uppmuntra såväl pristagarnas som andra finländska företags internationalisering.

De grunder på vilka priset delas ut är att ett företag har varit framgångsrikt på den internationella marknaden, haft en lönsam tillväxt, utvecklat det finländska kunnandet och bedrivit sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Republikens presidents internationaliseringspris (fram till 1999 Republikens presidents exportpris) inrättades 1967 på initiativ av Förbundet för Finländskt Arbete. Fram till 2015 lade Finpro fram förslagen på pristagare för presidenten. Sedan 2015 är det ledningsgruppen för Team Finland som för presidenten har lagt fram förslag på vilka företag och sammanslutningar som ska få priset.

Mer information:

Risto Vuohelainen, Directör, Finpro