Pelago: Långt över hälften av cykelproduktion går på export

Tekes 6.11.2017 7.00
Pressmeddelande

Helsingforsbaserade Pelago tillverkar cyklar med snygg design. De hör inte till de billigaste på marknaden men delarna håller hög kvalitet och cyklarna har planerats för att tåla användning. Tekes och Finpro har hjälpt företaget att ta sig ut på exportmarknaden.

"Konkurrensen på cykelmarknaden är stenhård och prisdriven. Men antalet konkurrenter minskar om man till vårt marknadssegment inom stads- och långfärdscyklar lägger till design, kvalitet och teknisk nivå", säger Pelagos verkställande direktör Timo Hyppönen.

Pelago har lyckats skapa ett starkt och välkänt varumärke på mindre än ett årtionde. Har det här betydelse med tanke på försäljningen?

"Den delen ska inte underskattas, men sist och slutligen hänger allt på produkterna. Det går inte att sälja luft med hjälp av ett varumärke utan det krävs välunderbyggda positiva associationer och hög kvalitet. Här handlar det om bland annat värderingar, yrkesskicklighet och service. Ett varumärke är ett löfte som ska infrias dagligen. Produkterna, verksamheten och kommunikationen bör vara i linje med varandra.

Pelago beviljades Tekes finansiering för Unga innovativa företag år 2013. Samtidigt tog företagets internationalisering fart på allvar. Företaget har grundats år 2009. År 2012 uppgick omsättningen till cirka 600 000 euro och 2016 till hela 2,6 miljoner euro. Cirka 75 procent av cyklarna går idag på export.

Pelagos cyklar säljs i större mängder i Danmark än i Finland. Andra viktiga exportmarknader är tysktalande länder samt Norge och Sverige. Försäljningen till Frankrike har också ökat.

För tillfället är Pelago med i Finpros tillväxtprogram Lifestyle Finland, som även har gett företaget internationell mediesynlighet. Dessutom kommer ett japansk varuhus att sätta upp en popup-avdelning där finländska produkter och även Pelagos produkter finns med.

Skulle en elmotor passa ihop med snygg design?

"Snygg design går bra ihop med allt, och kanske det är just det som de eldrivna cyklarna saknar? Från första början har cykling varit en passion och ett livsstilsval för oss. Och portfolion har vi långt byggt upp kring de produkter som vi själva använder och är väl insatta i. Vi har inte hastat iväg mot elcyklar bara för att trenden har vuxit sig allt starkare. Det är klart att eldrivna lösningar spelar en roll i stadstrafiken. Och även vi har testat komponenter från flera elsystemleverantörer. Tiden får alltså visa hurdant resultat det blir och när."

Ytterligare information

Timo Hyppönen
Tfn 045 675 5861
timo(at)pelagobicycles.com

Bild: Aukusti Heinonen

Team Finland Tekes