IDcontrol: ”Enorm efterfrågan på trygghetstjänster i Sydafrika”

Tekes 19.10.2017 13.51
Pressmeddelande

Det finländska företaget IDcontrol erbjuder säkerhets- och identifikationslösningar, tillverkar prepaid-kort i Ghana och satsar på att erövra Sydafrika härnäst. Företaget har för avsikt att föra ut sitt passerkontrollsystem både för kontor och bostadshus på den sydafrikanska säkerhetsmarknaden.

När ett finländskt företag expanderar utomlands, brukar siktet vara inställt på Europa, USA eller Kina. IDcontrol som erbjuder säkerhets- och identifikationslösningar valde en annan väg för sin expansion.

"Man försökte övertala oss att expandera i Ghana under flera år", berättar IDcontrols vd Markku Raitanen.

"2012 deltog vi i en delegation som utrikesministeriet sammankallade och bekantade oss med marknaden. Redan under följande år grundade vi ett dotterbolag i Ghana."

IDcontrols verksamhet i Ghana går under namnet IDcontrol Africa Limited. Företaget tillverkar prepaid-kort som möjliggör elanvändning i bostäder och på kontor.

Stort behov av säkerhetskompetens i Sydafrika

IDcontrol grundades på 1940-talet som en redovisningsbyrå. Företaget har återuppfunnit sig själv flera gånger. På 1970-talet bytte företaget ägare och bransch, och började erbjuda plastkortstjänster. 2016 genomförde företaget omvälvande förändringar i sin verksamhet igen och tog beslutet att sälja sin affärsverksamhet med plastkort för att koncentrera sig enbart på identifikations- och säkerhetslösningar.

Företagets flexibilitet och raskhet har lönat sig: försäljningen av identifikations- och säkerhetsprodukter har ökat kraftigt med ca 20 procent per år. Förra året omsatte företaget ca 2,5 miljoner euro.

Efter erövringen av Ghana ämnar företaget att expandera till Sydafrika.

"Det finns ett stort behov av säkerhetstjänster i Sydafrika. Där talar vi om ett marknadssegment som är tiotals gånger så stor som segmentet i Finland", berättar Raitanen.

In på nya marknader med hjälp av BEAM-programmet

IDcontrol har intresserat sig för den sydafrikanska marknaden under en längre tid. Företaget vill ta sitt passerkontrollsystem DigiOvi till Sydafrika. Systemet använder identifikation medkort eller fingeravtryck.

"I Sydafrika uppmärksammar man särskilt säkerhetssystemens passerkontroll. Utöver kontor och offentliga byggnader har man ordentliga låsanordningar och larmsystem även i bostadshus. I bostaden kan toaletten vara det enda stället dit man kan gå på natten utan att utlösa larm", beskriver Raitanen.

IDcontrol tog beslutet att delta i Tekes BEAM-program för att få nya perspektiv samt fördjupad kunskap om marknadsförings- och etableringsmöjligheterna på den sydafrikanska marknaden. Genom BEAM-programmet erhöll företaget även finansiering från Tekes.

"Vi har knutit en hel del nya kontakter, bra idéer och samarbetsförslag. Vi håller som bäst på att framställa en marknadsutredning, och i december kommer vi att resa till Sydafrika för att träffa olika aktörer och experter. I bästa fall kan vi inleda vår verksamhet redan efter årsskiftet", berättar Raitanen.

Ytterligare information

Minh Lam
Programchef, BEAM-programmet
Tfn 029 50 55743
minh.lam (at) tekes.fi

Markku Raitanen
Vd, IDcontrol
Tfn 020 734 3210
markku.raitanen (at) idcontrol.fi

IDcontrol är ett finländskt företag som satsar stort på produktutveckling och kundupplevelser. Företagets huvudsakliga produktgrupper är säkerhets- och identifikationslösningar samt passerportar. Utöver sitt eget passerkontrollsystem DigiOvi utvecklar IDcontrol även RFID-teknik för sina kunder inom industri och logistik. Produktutvecklingen och tillverkningen av företagets passerkontrollsystem DigiOvi sker i Finland, och företaget är fast förankrad i Finland.

www.tekes.fi/beam

Text: Kaiku Helsinki