Framery: Finländska ljudisolerade kontorslokallösningar ökar arbetseffektiviteten i världen

Tekes 7.11.2017 14.20
Pressmeddelande

Kontorstelefonhytter tillverkade av finländskt trä i Finland har strykande åtgång. Framerys tillväxtsiffror är i en egen klass, med design och digitalisering som hörnstenar för konkurrenskraften.

"Det är alldeles för mycket oljud här!"

Så tänkte Samu Hällfors och Vesa-Matti Marjamäki år 2010 när de arbetade på ett IT-företag med en högljudd chef. De bad chefen att tala i telefon någon annanstans. Chefen konstaterade att det behövs en telefonhytt för detta, och så uppkom idén om ett företag som under åren utvecklades till en verklig tillväxtraket.

Affärsidén för Tammerforsföretaget Framery är att lösa bullerproblem i öppna kontor och multifunktionskontor. Samtidigt bidrar företaget till att anställda kan njuta av och vara nöjda med sitt arbete. Detta uppnås med hjälp av ljudisolerade arbetsmiljölösningar, bättre kända som kontorstelefonhytter.

"Framery hjälper dem som arbetar öppna kontor och multifunktionskontor att fokusera på sitt arbete antingen genom att inte störa andra eller genom att gå till en plats där andra inte kan störa dem. Detta ökar de anställdas trivsel och produktiviteten på arbetsplatserna", säger verkställande direktör Samu Hällfors.

"Undersökningar visar att buller i arbetsmiljön kan sänka de anställdas produktivitet avsevärt, i genomsnitt cirka 10 procent, och i enskilda fall upp till 35–50 procent. Anställdas koncentration störs uppskattningsvis med 11 minuters mellanrum, och det kan ta upp till 25 minuter innan en människa åter kan fokusera på sin uppgift."

Världens största kunder

Bland Framerys kunder finns världens största och mest framgångsrika företag, som Microsoft, SAP, Deloitte och PWC. De har lärt sig att lita på Framerys produkter som tillverkas av högklassiga råvaror och på branschledande ljudisolering. De innovations- och designprisbelönade produkterna lämpar sig även för de estetiskt krävande.

Hytternas huvudsakliga råmaterial är finländsk björkfaner. Delarna kommer till fabriken i Tammerfors främst från Finland och norra Europa. I Finland monteras de olika komponenterna färdigt, förpackas och skickas till slutkunder på alla håll i världen.

Som alla nya företag började också Framerys berättelse med små steg. Det fanns praktiskt taget ingen marknad.

"Vi har lärt oss allt genom att göra. Vi sålde de första produkterna till Finland och utvecklade dem kontinuerligt. Rätt snabbt befann vi oss i en situation där vi gjorde en skräddarsydd lösning för alla kunder. År 2013 fanns det 14 olika produkter och hundratals olika varianter i sortimentet. Vi var tvungna att fatta ett radikalt beslut och döda alla förutom vår bästa produkt. Detta hade en positiv inverkan på tillväxten och år 2016 tillverkade vår fabrik i Tammerfors redan cirka tusen hytter. Framery har från första början har strävat efter att bli internationellt. Detta har uppnåtts genom hårt arbete på mässor och besök på evenemang runt om i världen. I år har vi redan expanderat till den amerikanska marknaden genom en ny logistikcentral", säger Hällfors.

Otrolig tillväxttakt

Framerys omsättningsökning är förbryllande. År 2015 ökade omsättningen från 1,3 miljoner till 5,1 miljoner euro. År 2016 gick omsättningen spikrakt uppåt till 18 miljoner euro, och omsättningsmålet för i år är 40 miljoner euro.

"Under de kommande tre åren är målet att uppnå en omsättning på 200 miljoner euro. I början av 2017 var antalet anställda var strax över 70, och antalet kommer att öka till cirka 200 i slutet av året."

Sådana siffror kan inte uppnås utan en digitalisering som genomtränger hela organisationens DNA.

"Det har varit en nödvändighet att införa digitala handlingssätt. I dag kan vi övervaka produktionsprocessen i Tammerforsfabriken mycket noggrant. På detta sätt kan vi ständigt utveckla fabriken så att den blir effektivare. Inom logistiken har vi börjat ta emot alla arbetsorder med mobila lösningar. Vi kan ha smidig kontakt med återförsäljare runtom i världen, något som är av största vikt för oss. Vi får realtidsinformation om vad som behövs på olika ställen, lagerstatus och försäljningsprognoser. Det interna arbetet har också effektiviserats med hjälp av digitala verktyg, som fildelning och ordersystem. Vår produktutveckling har förbättrats avsevärt med hjälp av nya mätinstrument och -sätt. Att förstå digitaliseringen är livsviktigt med tanke på konkurrensfördelen", säger Samu Hällfors.

Tekes finansiering och hjälp med internationalisering viktigt

Verkställande direktören har goda erfarenheter av Tekes stöd för att skapa internationell konkurrenskraft.

"Tekes finansiering har varit till stor hjälp för Framery att få våra egna innovationer och produktutvecklingslösningar att fungera. I ett senare skede har finansieringstjänsterna haft en betydande inverkan på vår internationella tillväxt, eftersom vi har kunnat utveckla en stark global säljorganisation. Samtidigt har vi haft en utmärkt position att planera och bygga upp vår egen skalbarhet och våra internationella verksamheter. Tekes och UCLA-universitetets Global Access-program har varit oersättligt för att komma in på den amerikanska marknaden. Allt detta har varit mycket viktig del av vår framgång."

Hällfors har en tydlig vision av den ideala arbetsmiljön.

"Framtidens arbetslokaler lämpar sig för och kan anpassas efter olika arbetssätt och arbetsuppgifter. Arbetsmiljön är en inspiration för kreativt arbete, stärker koncentrationen eller möjliggör samarbete. Under inga omständigheter är den endast ett statiskt utrymme dit de anställda kommer för att utföra arbetsuppgifter."

Framery beviljades 2.11 Republikens presidents internationaliseringspris för år 2017 inom kategorin uppstartsföretag.

Mer information

Samu Hällfors
Framery
tfn +358 50 517 5818
samu.hallfors (at) frameryacoustics.com

www.frameryacoustics.com/sv

Foto: Framery

Team Finland Tekes