Carinafour: Data visar tjänsternas värde och förändrar logiken inom handeln

Tekes 7.9.2017 13.07
Pressmeddelande

Hos Carinafour med säte i S:t Karins anser man att den traditionella transaktionshandeln under de kommande åren kommer att förändras till att bli värdeskapande handel. Med hjälp av data och analys går det allt mer i detalj att fastställa i hur hög grad köpta tjänster skapar värde. Carinafour genomför tillsammans med Tekes ett stort digitaliseringsprojekt för produktions- och leveranskedjesystem som de närmaste åren kommer att lanseras på marknaden.

Carinafour, som har specialiserat sig på att effektivisera produktions- och leveranskedjor, vill att projektindustrin går över till en handel som bygger på värdeskapande aktiviteter. "Därför har Carinafour egentligen inga konkurrenter", säger företagets grundare och styrelseordförande Ari Viitanen.

Andra har fokuserat på transaktionshandel, det vill säga handel med varor och tjänster.

"Vi säljer värdeskapande aktiviteter och förbinder oss till investeringseffektivitet. När det gäller projektering vill vi vara det företag som förändrar den traditionella affärsverksamheten, säger Viitanen.

Carinafour grundades år 2012 och inledde sin verksamhet inom sjöfartsindustrin. Från första början har företagets kundprojekt inom skeppsbyggnad genomförts på den internationella arenan.

Några IT-företag har även varit kunder hos Carinafour, och som bäst är siktet i hög grad inställt på byggbranschen. För tillfället har Carinafour även funderingar kring nya verksamhetsmodeller för projektering inom fordonsindustrin.

Projektindustrins marknad

Carinafour fick sin början när Ari Viitanens fyrtioårsdag närmade sig. Det började med funderingar kring hur han kunde dra nytta av all den kunskap och kompetens han samlat på sig under sin karriär.

I praktiken fanns ingen klar affärsidé för Carinafour utan den formades småningom utifrån de kundbehov som uppdagades.

"Vi letade ett betydande kundproblem som vi sedan sökte en lösning på. Det finns en stor outnyttjad konkurrenspotential inom den finländska projektindustrin", säger Viitanen.

Han anser att det behövs en förändring inom industrins ekosystem.

"Först när logiken och strukturerna när det gäller att skapa värde har förnyats kan nya mediciner såsom digitalisering tas i bruk för att hjälpa upp industrins problem," förklarar Viitanen.

Enligt honom är den sakkunniga och engagerade personalen Carinafours stora tillgång. Alla nyanställda har tillfört företaget ny sakkunskap.

Affärsverksamheten tar sig an processproblem

I praktiken skapar Carinafour värde genom att internt inom kundföretaget leta projekt som borde investeras i. Därefter styrs organisationen från nuvarande status till ett läge där mervärde skapas. På så sätt kan vi förbättra till exempel kundens konkurrenskraft, kvalitet eller även sätta fart på företagets tillväxt.

"Vi erbjuder inte konsultation eller ledarskap, utan letar problem som vi ställer till rätta. Därefter levererar vi en önskad beteendemodell utifrån kundens strategi."

Carinafour bygger även hela produktionsprocesser och -system, och har med fördel i bruk processmoduler för att till exempel bygga upp en byggplats på några dagar. Dessutom använder sig Carinafour av digitalisering för till exempel mätning, styrning, optimering och distansledning. Bland annat maskininlärning och artificiell intelligens finns med på den strategiska agendan.

Snabb tillväxt med hjälp av Tekes

Carinafour utvecklar tillsammans med Tekes ett produktionssystem som är digitalt fjärrstyrt. Viitanen ger beröm för att projektet tack vare Tekes har fått det universitetsrelaterade forskningsstöd som behövdes.

"Flera vetenskapliga högskolor deltar i projektet. Bland annat har affärsmodellerna utvecklats tillsammans med handelshögskolan i Åbo, Turun Kauppakorkeakoulu", säger Viitanen.

Viitanen konstaterar att Carinafour har utvecklats i snabb takt med hjälp av Tekes stöd. Nu går cirka en femtedel av Carinafours försäljning direkt på export.

"Målet är att år 2020 ska 40 procent av försäljningen gå direkt på export medan 60 procent exporteras indirekt via samarbetspartner."

Mer information

Antti Viitanen
Carinafour
Tfn 040 827 2769
ari.viitanen(at)c4.fi

Tekes program


Text: Kaiku

Team Finland Tekes