Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Hindren för kommersiellt utnyttjande av arktisk kompetens är i huvudsak desamma som i annan affärsverksamhet

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.2.2017 13.42 | Publicerad på svenska 22.2.2017 kl. 16.14
Pressmeddelande 80/2017

Om man vill att Finland ska bli en Kiseldal eller ”Isdal” för arktisk kompetens, förutsätter det att den arktiska kompetensen definieras, några spetsbranscher väljs och satsningar på dem görs på ett målinriktat sätt med delvis nya instrument för inkomstbaserad finansiering och ekosystemfinansiering. Uppskattningen ingår i den utredning om hinder och drivkrafter för kommersiellt utnyttjande av finländsk arktisk kompetens som publicerades onsdagen den 22 februari.

Hindren och drivkrafterna för att produktifiera, kommersialisera, exportera och synliggöra arktisk kompetens skiljer sig inte i huvudsak från andra hinder eller drivkrafter för verksamheten inom den privata eller offentliga sektorn.  Vissa särskilda hinder och drivkrafter för kommersiellt utnyttjande av arktisk kompetens kan dock identifieras.

Den vardagliga kompetensen om det nordliga, kalla klimatet identifieras inte som arktisk kompetens, vilket hindrar dess kommersiella utnyttjande. Värdet av ett arktiskt varumärke är inte heller självklart för företagen, varför deras vilja att kommersialisera, produktifiera, sälja och marknadsföra sin kompetens under stämpeln ”arktisk kompetens” är begränsad. Tillväxtutsikterna i den arktiska regionen befinner sig i ett brytningsskede, varför profilering på den arktiska dimensionen kan avses som ett begränsat och riskfyllt val.

Den kommersiella potentialen i den arktiska kompetensen förblir i dagens läge till stor del outnyttjad inom den offentliga sektorn. Om man vill utnyttja kommersiellt den arktiska kompetens som finns i offentliga organisationer, kräver detta satsningar samt delvis också utvecklingsarbete som gäller förvaltning, lag och finansieringsinstrument. 

Även om man kan förhålla sig kritiskt till den arktiska kompetensens kommersiella potential, är den en viktig del av det nordiska samarbetet. Den förenar Norges, Finlands och Sveriges intressen, stöder samarbetet inom näringslivet och internationellt samt främjar dialogen på alla nivåer. Det är politiskt ändamålsenligt för Finland att i internationella relationer och internationell handel framhäva den arktiska ekonomin. Även om det arktiska området sannolikt inte kommer att bli motorn för Finlands ekonomi, har det ofrånkomligen en stor regionalekonomisk betydelse. Också vissa branscher och projekt som anknyter till den arktiska dimensionen är lovande.

Utredningen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016.

Utredning (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet tietokayttoon.fi.

Ytterligare information:
Mikko Martikainen, ordförande för styrgruppen, arbets- och näringsministeriet, mikko.martikainen@tem.fi, tfn 040 717 8575
Heli Paavola, Tempo Economics, heli.paavola@tempoeconomics.fi, tfn 050 428 0873
Antti Kaihovaara, Helsingfors universitet, antti.kaihovaara@helsinki.fi, tfn 041 507 6885
Klas Blomqvist, Verde Consulting, info@verdeconsulting.net, tfn 050 469 5255
Timo Hellenberg, Hellenberg International, office@hellenberg.org, tfn 0400 154 441