Säännöt

1 §       

Antaakseen tunnustusta ansiokkaasta, suomalaista kansantaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäneestä toiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä kannustaakseen uusien yritysten menestymistä kansainvälistymisessään tasavallan presidentti voi Team Finland johtoryhmän esityksestä myöntää yrityksille ja niiden taustalla toimiville yhteisöille erityisen palkinnon.

2 §

Palkinto kohdistuu ansiokkaaseen toimintaan tai toimintoon ja se voidaan siksi antaa joko yrityksille tai yhteisöille tai niiden alaisille yksiköille.

3 §     

Palkinnonsaajien kelpoisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä keskeistä huomiota

Yritykset:

saajan kykyyn ylläpitää kansainvälistä kilpailukykyään tuotteitaan, palvelujaan  ja toimintamallejaan uudistamalla menestymiseen omilla toiminta-alueillaan kansainvälisillä markkinoilla kasvumahdollisuuksien merkittävyyteen ammattitaitoon kansainvälistymisen, kasvun ja riskien hallinnassa erityisesti liikkeenjohdon, markkinoinnin, teknologian ja kasvurahoituksen alueilla yhteistyökykyyn kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatioympäristössä eettisesti kestävään ja luontoarvot huomioonottavaan toimintaan vaikutuksiin suomalaisen osaamisen ja laadun kehittymisessä

Yhteisöt:

saajan toimintaan tai toteuttamiin ohjelmiin ja elinkeinopolitiikkaan, erityisalueina kilpailukyvyn edistäminen, osaamisen ja työllisyyden kasvattaminen, ulkomaisten investointien edistäminen sekä Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekeminen.

4 §  

Vuosittain voidaan myöntää enintään kolme (3) tunnustuspalkintoa, joista vähintään kaksi (2) on annettava yrityksille. Palkintoa ei julisteta haettavaksi.

5 §     

Esityksen myönnettävistä palkinnoista tasavallan presidentille tekee Team Finland -johtoryhmä kuultuaan ensin Suomalaisen Työn Liiton edustajia sekä pyydettyään ehdotukset laaja-alaisesti eri yritysjärjestöiltä ja elinkeino-organisaatioilta.