Yhteiskuntasuhteet

Joissakin maissa valtiota tarvitaan avaamaan ovia yrityksille. Kartoitamme yrityksesi tarvitsemat viranomaiskontaktit eri maissa ja tuemme yhteyksien luomisessa.

Kontaktit viranomaisiin ulkomailla

Mikä

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot auttavat yrityksiä löytämään paikallisessa liiketoiminnassa tarvittavat viranomaiskontaktit kohdemarkkinoilta.

Hyödyt

- Yritys löytää oikeat kontaktit nopeasti ja saa henkilökohtaista apua.

Näin hankin palvelun    

Voit ottaa yhteyttä suoraan ulkoministeriöön (kaupallinen sihteeri Petri Kuurma 029 351 463, tuo-20(at)formin.fi) tai kohdemaan Team Finland -koordinaattoriin.

Palvelu on maksuton.

Arvovaltapalvelut

Mikä

Edustuston päällikkö tai ministeriön korkea virkamies osallistuu yrityksen tilaisuuteen.

Hyödyt

- Yritys kasvattaa luotettavuuttaan, uskottavuuttaan ja näkyvyyttään erityisesti maissa, joissa valtion edustajan mukanaolo on tarpeellista.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä ulkoministeriöön (kaupallinen sihteeri Petri Kuurma 0295 351 427, tuo-20(at)formin.fi) tai kohdemaan Team Finland -koordinaattoriin.

Palvelu on maksuton.

Kaupan esteiden ratkaiseminen

Mikä

Ulkoministeriö tai Suomen edustustot maailmalla

- tunnistavat, keiden viranomaisten apua tarvitaan yritysten ongelmien ratkaisemiseksi

- ottavat yhteyden asianomaisiin viranomaisiin

- käyvät tarvittaessa yhdessä yrityksen kanssa tai yrityksen puolesta viranomaisten  puheilla ongelmien ratkaisemiseksi

- auttavat myös muilla käytettävissä olevilla keinoilla ja kontakteilla yritysten ongelmien ratkaisussa

Hyödyt

- Yrityksen markkinoillepääsy nopeutuu ja tehostuu.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä suoraan ulkoministeriöön (kaupallinen sihteeri Petri Kuurma 0295 351 427, tuo-20(at)formin.fi) tai kohdemaan Team Finland -koordinaattoriin. Lisätietoa.

Palvelu on maksuton.

SOLVIT-palvelu

Mikä

SOLVIT on kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa toimivien kansallisten keskusten verkosto, joka auttaa tilanteissa, joissa jonkin EU-maan kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet väärin EU-lainsäädäntöä ja laiminlyöneet yritysten tai kansalaisten oikeuksia. SOLVIT pyrkii löytämään ratkaisun kymmenen viikon määräajassa, mikä onnistuu suurimmassa osassa tapauksia. Suomessa SOLVIT-keskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä.

Hyödyt

- Yritys saa apua asiansa ratkaisemiseen epävirallisen menettelyn kautta, joka on nopeampi ja kevyempi kuin oikeudenkäynti.

Näin hankin palvelun  

Voit ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriöön (solvit(at)tem.fi) tai tehdä valituksen SOLVIT-palvelun kotisivuilla.

Palvelu on maksuton.