Neuvontaa ja koulutusta

Autamme sinua suunnittelemaan yrityksesi kansainvälistymistä tai saat apua käytännön kysymyksiin.

Liiketoimintaidean sparraus

Mikä

Business Finland sparraa yritystä ja analysoi sen kansainvälistymismahdollisuuksia.

Hyödyt

- Yritys saa asiantuntevalta taholta tilanneanalyysin, avointa ja luottamuksellista kansainvälistymisideointia ja ohjausta oikeaan suuntaan.

Näin hankin palvelun

Lue lisää täältä.

Palvelu on maksuton.

Kansainvälistymisneuvonta

Mikä

Business Finland tarjoaa kansainvälistymisneuvontaa yhteistyössä ELY-keskusten, ulkoministeriön ja Suomen edustustojen kanssa, sekä Enterprise Europe Network -verkoston osalta Helsingin seudun kauppakamarin ja Turun Science Parkin kanssa.

Yritykset saavat neuvoja kansainvälisen liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja tukea ongelmien ratkaisuun.

Osuuskunta Viexpo neuvoo ja palvelee monipuolisesti kaikkien toimialojen yrityksiä vientipolun eri vaiheissa osana Team Finland-verkostoa ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpon erikoisvahvuus on vientineuvonta, joka tähtää pohjoismaiden kautta globaaleille markkinoille.

Hyödyt

- Yritys saa tietoa mm. kansainvälistymisprosessista ja siihen valmistautumisesta. 

- Yritys saa apua rahoitukseen ja vientiyhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä.

- Yritys saa apua kansainvälistymiseen ja Euroopan unioniin liittyvissä juridisissa ja rahoituskysymyksissä.

Näin hankin palvelun    

Lue lisää Business Finlandin, Enterprise Europe Networkin ja Viexpon sivuilta.

Palvelu on maksuton.

Kansainvälistymistesti

Mikä

Kansainvälistymistestin avulla yritys voi itse arvioida ja analysoida kansainvälistymisen mahdollisuuksiaan. Testin avulla pyritään tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja kehitystarpeet. Testi tukee kansainvälistymisen suunnittelua ja koostuu kansainvälistymisen osa-alueista sekä niihin liittyvistä edellytyksistä. Lopputuloksena yritys saa ehdotukset kehittämisalueista ja systemaattisesta etenemistavasta. Päätelmiä voi käyttää myös keskustelun pohjana Finpron asiantuntijoiden ja rahoittajien kanssa.

Hyödyt

- Yritys saa käsityksen omasta valmiudestaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten sekä käsityksen kehittämisalueistaan.

Näin hankin palvelun

Lue lisää täältä.

Palvelu on maksuton.

Vientikaupan rahoitus -ohjelma

Mikä

Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma on suunnattu suomalaisille pk-yrityksille. Sen tavoitteena on parantaa yritysten vientikauppoihin liittyvää rahoitusosaamista. Ohjelma soveltuu myös suuremmille yrityksille, jotka tarvitsevat perustietoa vientikauppojen rahoituksesta.

Hyödyt

- Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomessa toimivien pankkien kanssa.

- Valituille yrityksille järjestetään yrityskohtainen Vientikaupan rahoitus -päivä yhteistyössä Finnveran ja yrityksen pankin kanssa.

- Yritys saa vientikaupan rahoitukseen työkaluja, joita se voi hyödyntää tehdessään tarjouksia asiakkailleen. Painopiste on käytännön vientihankkeissa ja niiden rahoitusratkaisuissa.

- Yrityksellä on mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneiden, Management Institute of Finland MIF:n (entinen Fintra) ja Kansainvälinen kauppakamari ICC:n, järjestämään koulutukseen.

Näin hankin palvelun    

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan Finnveraan (rahoituspäällikkö Erno Ihto 029 460 2529, erno.ihto(at)finnvera.fi).

Ohjelma on Finnveran yhteistyökumppaneiden järjestämää koulutusta lukuun ottamatta maksuton. Finnveran mahdollisesti myöntämästä rahoituksesta peritään yrityksen riskiä vastaava hinta.

Neuvonta kehitysmaiden markkinoille

Mikä

Finnpartnership tarjoaa yrityksille neuvontaa kehitysmaihin suuntautuviin hankkeisiin.

Hyödyt

- Yritys saa tietoa kohdemaista, esimerkiksi maa- ja toimijatietoa sekä tietoa yhteiskuntavastuusta.

Näin hankin palvelun

Lue lisää täältä.

Ota yhteyttä Finnpartnershipiin 09 348 434, fp(at)finnpartnership.fi.

Palvelu on maksuton.

Neuvonta Venäjän markkinoille

Mikä

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK) tarjoaa suomalaisyrityksille maksutonta neuvontaa Venäjän kaupan liiketoimintojen kaikissa vaiheissa – markkinoiden kartoituksessa, viennin aloittamisessa, etabloitumisessa ja Venäjän markkinoilla toimimisessa. Maksuttomiin Venäjän Export-palveluihin kuuluvat mm. Venäjän markkinoiden asiantuntijaneuvonta, markkinapotentiaalin ja jakeluteiden arviointi ja kehittäminen, kontaktinhaku, neuvotteluapu, etabloitumisneuvonta (juridiikka, HR, taloushallinto, tapakulttuuri), liiketoimintaympäristön monitorointi, markkinamahdollisuuksien ja myyntiliidien tuottaminen sekä Team Finland -kasvuohjelmien toteutus Venäjällä. 

Maksullisina omakustannushintaisina palveluina SVKK tarjoaa Team Finland -matkoja eri puolille Venäjää, Event Management -tapahtumajärjestelyt avaimet käteen -periaatteella, ajankohtaiskatsaukset ja seminaarit, Venäjän-kaupan julkaisut sekä toiminta-apupalvelut (mm. tilat, tulkit).

SVKK neuvoo yrityksiä myös puhelinpalvelussaan.

Palvelut jäsenille: Verkostot, Venäjän – kaupan aiheiset jäsentiedotteet, näkyvyys, vaikuttaminen ja jäsenalennus maksullisista palveluista

Hyödyt

- Yritys saa tietoa ja opastusta Venäjän markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä, potentiaalisista asiakkaista ja liiketoimintamahdollisuuksista.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä suoraan SVKK:hon:

- Maksuton liiketoimintaneuvonta: toimitusjohtaja Jaana Rekolainen 010 439 1161, jaana.rekolainen(at)svkk.fi  (toimitusjohtaja 1.4.2016 alkaen)

- Maksuton taloushallinnon neuvonta: talous- ja hallintojohtaja Elvira Stepanova, +7 812 322 2121 (suomi-venäjä), elvira.stepanova(at)spb.svkk.ru

- Maksuton juridinen - ja etabloitumisneuvonta: juristi Petri Kekki

- Maksulliset koulutukset ja valmennusohjelmat: koulutuspäällikkö Tarja Teittinen 040 543 2260, tarja.teittinen(at)svkk.fi

- Venäjän-kaupan maksuton puhelinneuvonta: 010 439 11 60, ma-pe klo 9.15–13.00

- Jäseneksi liittyminen: markkinointipäällikkö Marjut Sirola, 010 439 1158, marjut.sirola(at)svkk.fi

Neuvonta Ruotsin markkinoille

Neuvontapalvelut

Mikä

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari neuvoo suomalaisyrityksiä kaikissa Ruotsin markkinoilla toimimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hyödyt

- Asiakas saa tietoa yrityksen perustamisesta, rahoituksesta, verotuksesta, työehtosopimuksista ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa.

- Yritys voi hankkia kauppakamarin kautta mm. tilitoimisto- ja tilintarkastus ja rekrytointipalveluja.

- Kauppakamari avustaa yritysostoissa.

Miten hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä suoraan Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin (Markku Sirviö, p. +46 76 393 1298, markku.sirvio(at)finsve.com).

Perusneuvonta on maksutonta.

 

Vientivalmennus

Mikä

Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin tarjoamassa palvelussa yritystä valmennetaan aloittamaan vienti Ruotsiin. Samalla kartoitetaan pääkilpailijoiden asiakkuudet, ostokanavat ja -strategiat sekä hintataso.

Hyödyt

- Yritykselle laaditaan asiakaskartoitus ja asiakassegmentointi.

- Kilpailijan asiakkuudet analysoidaan.

- Yritystä avustetaan myyntimateriaalien ja myyntiesitysten laadinnassa ruotsiksi sekä tarvittaessa avustetaan myyntineuvotteluihin.

- Strategiset asiakkaat kontaktoidaan.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä Suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin (toimitusjohtaja Kjell Skoglund p. +358 40 560 39 22, kjell.skoglund(at)finsve.com).

Palvelu on maksullinen. Hinta riippuu palvelun laajuudesta.

Laivauskäsikirja

Mikä

Business Finlandin toimittama Laivauskäsikirja on kattava suomenkielinen hakuteos suomalaisen viejän tiedontarpeisiin. Käsikirjassa on räätälöityä tietoa 190 vientikohdemaan tuontimääräyksistä ja asiakirjavaatimuksista. Sisältöä pidetään jatkuvasti ajan tasalla, ja kirjaversio julkaistaan kerran vuodessa. Laivauskäsikirjan tietosisältö perustuu eri maiden viranomaisilta, alan ammattijulkaisuista, tietokannoista, Business Finlandin globaalista verkostosta ja Suomen edustustoista kerättyyn materiaaliin. Myös muut pohjoismaiset vienninedistämisorganisaatiot ovat tiedon vaihdossa mukana.

Hyödyt

- Yritys saa Laivauskäsikirjasta apua koko toimitusketjussa: määrämaiden vaatimuksiin voi tutustua jo tarjousvaiheessa, ajantasaisten tietojen pohjalta kauppaneuvottelut sujuvat paremmin, tavarat kulkevat joustavasti oikeilla asiakirjoilla, tullaus määrämaassa ei viivästy puuttuvien tai virheellisten asiakirjojen takia ja onnistuneen toimituksen myötä myös asiakastyytyväisyys paranee.

Näin hankin palvelun    

Lue lisää täältä (Export Finland).

Voit ottaa yhteyttä suoraan tuotepäällikkö Jukka Säikkälään jukka.saikkala (at) businessfinland.fi.).

Laivauskäsikirjan kaikki maat kattava nettitilaus: 380 € (+alv), nettitilaus 1–10 maata: 240 € (+alv), nettitilaus kertaosto yksi maa: 35 € (+alv) ja kirjaversio (sisältää kaikki maat kattavan nettipalvelun): 460 € + toimituskulut 15 € (+alv).

Siirtohinnoittelu-opas

Mikä

Siirtohinnoittelu-opas on kansainvälistyville suomalaisyrityksille suunnattu tiivis suomenkielinen kooste, joka auttaa yrityksiä siirtohinnoittelukysymysten ymmärtämisessä. Ensimmäistä kertaa toteutettu, Konserniverokeskuksen tuottama opas perustuu OECD:n laatimaan siirtohinnoittelun ohjeistukseen, jota sovelletaan OECD:n jäsenmaissa.

Hyödyt

- Kansainvälistyvä yritys saa oppaasta apua siirtohinnoitteluun, eli samaan konserniin kuuluvien yritysten välisten liiketoimien hinnoitteluun liittyvien kysymysten ymmärtämiseen. Lisäksi siirtohinnoittelun periaatteita avataan konkreettisin esimerkein käymällä läpi tilanteita, joissa yritysten tulisi kiinnittää huomiota siirtohinnoitteluun. Sisäiset liiketoimet muodostavat usein merkittävän osan kansainvälisesti toimivan konsernin normaalia liiketoimintaa, mutta siirtohinnoittelu koetaan usein haastavaksi kansainvälistymisen osa-alueeksi.

Näin hankin palvelun    

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan verohallintoon (siirtohinnoittelu(at)vero.fi).

IPR-neuvonta-, tieto-, koulutus- ja tutkimuspalvelut (patentti, tavaramerkki, mallioikeus)

Mikä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarjoaa yleisneuvontaa patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasioissa. Yrityksille kerrotaan, miten ne voivat hyödyntää kansainvälisiä, alueellisia tai kansallisia hakujärjestelmiä varmistaakseen oikeutensa aineettomaan omaisuuteensa ulkomailla. PRH opastaa sopivan IPR-suojamuodon valinnassa. 

PRH:n koulutuspalveluihin kuuluu IPR-aiheisia seminaareja, koulutuksia, kursseja ja muita tapahtumia. Niiden avulla yritys voi syventää omaa osaamistaan ja kehittää liiketoimintaansa.

Opastusta on tarjolla myös patentti-, tavaramerkki- ja mallitietokantojen käytössä. PRH:n tietopalvelut ovat yritysten apuna, kun ne tarvitsevat tietoa rekisteröidyistä IPR-oikeuksista - tavaramerkeistä, malleista, hyödyllisyysmalleista ja patenteista. IPR-tietopalvelut ovat käytettävissä sähköisesti ympäri vuorokauden.

PRH:n tutkimuspalveluiden avulla yritykset voivat täydentää omia taustaselvityksiään. Asiantuntijan avulla voidaan esimerkiksi selvittää, onko yrityksen kehittämä tekninen ratkaisu uusi ja onko se patentoitavissa, seurata kilpailijoiden patentointia, pienentää riskiä loukata muiden patentteja, sekä tutkia, onko olemassa patentteja, jotka voisivat haitata yrityksen tuotteen kaupallista hyödyntämistä.

Hyödyt

Kartoittamalla mahdollisuudet ja käynnistämällä suojaustoimet ennen tuotteiden esittelyä tai toiminnan aloittamista kohdemaassa, yritys voi välttää omien oikeuksiensa menetykset, varmistaa vapautensa toimia kohdemaassa ja pienentää riskiä loukata muiden teollisoikeuksia.

Yritys voi myös selvittää, mitä oikeuksia sen kilpailijat ovat hakeneet ja rekisteröineet, milloin ja missä maissa tai maantieteellisellä alueella. Yrityksille tarjotaan tietoa jo kehitetyistä teknisistä ratkaisuista, rekisteröidyistä tavaramerkeistä ja suojatusta muotoilusta sekä niiden kehittäjistä ja oikeuksien omistajista (keksijöistä ja yrityksistä).  

Lisäksi yritykset voivat seurata yleistä alan kehitystä ja löytää uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Näin hankin palvelun    

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen:

029 509 5050 (asiakaspalvelu)
neuvonta.patentti(at)prh.fi tai 029 509 5858
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi tai 029 509 5855
neuvonta.malli(at)prh.fi tai 029 509 5855

Neuvonta- ja tietopalvelut ovat maksuttomia.

Koulutuspalveluissa on sekä maksuttomia että maksullisia tilaisuuksia.

Tutkimuspalvelut ovat tilauksesta tehtäviä maksullisia lisäpalveluita.