Näkyvyys

Yrityksesi voi osallistua vientiä edistävälle Team Finland -matkalle tai hyödyntää Suomen edustustojen tiloja tilaisuuksiinsa. Autamme myös luomaan kontakteja mediaan ulkomailla.

Team Finland -vierailut

Mikä

Business Finlandin koordinoimat delegaatiomatkat järjestetään Team Finland -verkoston yhteistyönä. Delegaatiomatkoille voivat osallistua kansainvälistymisen eri vaiheissa olevat suomalaisyritykset. Vierailut edistävät yritysten kansainvälistä liiketoimintaa. Palvelupaketti sisältää toimialakohtaisia tapaamisia, verkostoitumista merkittävien liiketoimintatahojen sekä poliittisten toimijoiden kanssa, näkyvyyttä ja neuvontaa.

Myös muut Team Finland -toimijat koordinoivat vienninedistämiseen tarkoitettuja vierailuja, mm. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Venäjälle.

Hyödyt    

- Yritys pystyy vierailuilla markkinoimaan tuotteitaan, osaamistaan ja palveluitaan.

- Vierailut kerätään tietoa uusista markkina-alueista ja luodaan yhteyksiä paikallisiin asiakkaisiin, päätöksentekijöihin sekä verkostoidutaan muiden potentiaalisten partnereiden kanssa.

- Vierailut edistävät myös investointeja Suomeen ja vahvistavat Suomen maakuvaa.

Näin hankin palvelun   

Lue lisää täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan Business Finlandiin (päällikkö Kirsti Tarvainen 040 34 33 434, kirsti.tarvainen(at)businessfinland.fi).

Delegaatiomatkoissa on osallistumismaksu, joka kattaa projektista kertyneet kustannukset. Projekti ei saa rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä, mutta osanottajat voivat hakea rahoitusta ELY-keskuksista. Osallistumismaksun lisäksi yritykset maksavat omat matka- ja hotellikulunsa.

Lue lisää Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vienninedistämismatkoista täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan SVKK:hon (Annika Peitsara, 010 439 1162, annika.peitsara (at) svkk.fi).

Edustustojen tilojen hyödyntäminen

Mitä

Yrityksesi voi hyödyntää Suomen edustustojen tiloja maailmalla promootio- ja verkostoitumistilaisuuksiin. Tilaisuuden isäntänä toimii edustuston päällikkö tai hänen sijaisensa.

Hyödyt

- Yritys verkottuu kohdemarkkinoillaan.

- Edustusto tuo arvovallan ja osallistuu järjestelyihin sopimuksen mukaan.

Näin hankin palvelun    

Voit ottaa yhteyttä suoraan kohdemaan Team Finland -koordinaattoriin.

Palvelu on maksullinen. Hinta riippuu palvelun laajuudesta.

Tukea viestintään ulkomailla

Mikä

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot maailmalla välittävät yrityksille mediakontakteja, tekevät viestintäyhteistyötä ja tarjoavat sähköisiä työkaluja maakuvatyöhön.

Hyödyt

- Suomen edustustot välittävät yrityksille mediakontakteja ja viestivät tapahtumista.

- Yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää sähköisiä työkaluja ja Suomen maakuvaa liiketoimintansa tukena.

Näin hankin palvelun    

Voit ottaa yhteyttä suoraan kohdemaan Team Finland -koordinaattoriin

Kontaktit, sähköiset työkalut ja viestinnän tuki ovat maksuttomia.


Ajankohtaista aiheesta