Markkinoiden mahdollisuudet

Tarjoamme tietoa markkinoista ja niiden mahdollisuuksista eri puolilla maailmaa.

Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu

Mikä

Globaali Team Finland -verkosto kartoittaa aktiivisesti myyntimahdollisuuksia sekä markkinatietoa suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Myyntiliidit kertovat ulkomaisten yritysten tarpeesta löytää toimittaja tietylle tuotteelle tai palvelulle. Autamme suomalaisyrityksiä avaamaan keskustelun yhteistyön aloittamiseksi.

Liiketoimintamahdollisuudet kertovat laajemmista, markkinoiden muutosten avaamista bisnesmahdollisuuksista eri markkinoilla.

Muutosnäkymät tarjoavat tietoa bisnesympäristön mahdollisista muutoksista eri maissa 2-5 vuoden aikajänteellä.

Maakatsaukset perehtyvät yksittäisten maiden markkina- ja poliittiseen tilanteeseen.

Hyödyt

- Tarjolla on uusia bisnesmahdollisuuksia ja tukea kansainvälistymiseen sekä uusilla markkinoilla toimimiseen.

- Autamme yrityksiä myös arvioimaan osaamistaan ja kehitystarpeitaan tulevaisuutta ajatellen.

Näin hankin palvelun

Palvelu on maksuton.

Tutustu palveluun täällä.

Kansainväliset IPR-hakemukset (patentti, tavaramerkki ja mallioikeus)

Mikä

Kansainvälisiä patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeuksia voi hakea Patentti ja rekisterihallituksen (PRH) kautta:

1. Kansainvälinen patenttihakemus (ns. PCT-hakemus) voidaan panna vireille ja tutkia PRH:ssa. PRH:n tutkimuksen perusteella yritys voi hakea patenttia halutuissa kansallisissa tai alueellisissa patenttivirastoissa. PCT-järjestelmään kuuluu 148 maata, joista voidaan valita teknisen ratkaisun (keksinnön) suojauksen kannalta tärkeät maat tai alueet.

2. Kun tavoitteena on nopea patenttisuoja ulkomailla, hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä PRH:n tutkimalle hakemukselle. Tämä on mahdollista kaikissa niissä maissa, jotka kuuluvat ns. PPH-järjestelmään.

3. Kun yritys haluaa varmistaa oikeutensa tuotteensa (tavara tai palvelu) tunnukseen, kannattaa hakea sen rekisteröintiä tavaramerkkinä halutuissa kohdemaissa/alueilla. PRH tarjoaa tietoa eri vaihtoehdoista ja ohjeita rekisteröinnin hakemiseen ulkomailla.

4. Kun yritys haluaa varmistaa oikeutensa tuotteensa muotoiluun (ulkomuotoon) ulkomailla, kannattaa hakea mallioikeusrekisteröintiä halutuissa kohdemaissa/alueilla. PRH tarjoaa tietoa eri vaihtoehdoista ja ohjeita rekisteröinnin hakemiseen ulkomailla.

Hyödyt

Kansainvälinen patenttihakemus: Yritys voi aloittaa hakuprosessin helposti Suomessa ja saada patentin haluamiinsa kohdemaihin yhdellä hakemuksella. Taloudellinen riski pienenee, koska yritys saa arvion keksinnön patentoitavuudesta, ennen kuin sen tarvitsee päättää, missä maissa lopulta hakee patenttia. Myös kansalliseen patentointivaiheeseen siirtymisestä aiheutuvat kustannukset siirtyvät myöhemmäksi.

Nopeutettu patenttihakemus: Yritys saa patenttisuojan kansainväliselle toiminnalleen nopeasti ja mahdollisimman samanlaisena kaikissa tarvitsemissaan PPH-sopimusmaissa. Patentinhakuprosessin voi aloittaa helposti Suomessa.

Tavaramerkki: Yritys voi varmistaa, että sillä on oikeus käyttää tuotteensa tunnusta halutuissa kohdemaissa/alueilla. Näin ehkäistään ennalta tilanteita, jotka voivat myöhemmin johtaa tuotteen myynnin ja markkinoinnin lopettamiseen tai korvausvaatimuksiin. Kun hakemus tehdään ajoissa niin varmistetaan, että kukaan muu ei ehdi rekisteröidä samanlaista merkkiä samanlaisille tuotteille.  

Mallioikeus: Yritys voi varmistaa oikeutensa tuotteensa muotoiluun (ulkomuotoon) halutuissa kohdemaissa/alueilla. Näin ehkäistään ennalta tilanteita, jotka voivat myöhemmin johtaa tuotteen myynnin ja markkinoinnin lopettamiseen tai korvausvaatimuksiin. Kun hakemus tehdään ajoissa niin varmistetaan, että kukaan muu ei ehdi rekisteröidä samanlaista muotoilua.

Näin hankin palvelun

Voit ottaa yhteyttä suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen:
neuvonta.patentti(at)prh.fi tai 029 509 5858
neuvonta.tavaramerkki(at)prh.fi tai 029 509 5855
neuvonta.malli(at)prh.fi tai 029 509 5855

Hakemuksiin liittyy hakemus- yms. maksuja.

PPH-pyyntö on maksuton palvelu (edellyttää PRH:n tutkimaa hakemusta).

Lue lisää:

Kansainvälinen patenttihakemus

Nopeutettu patenttihakemus

Kansainväliset tavaramerkit

Kansainväliset mallioikeudet


Ajankohtaista aiheesta