Team Finland -vierailut

Team Finland -vierailuilla etsitään suomalaisille yrityksille uusia markkinoita. Vuosittain järjestetään kymmeniä vierailuja, joista osaa johtaa ministeri. Joissakin maissa valtiolla on merkittävä rooli ovien avaamisessa yrityksille. Vienninedistäminen on yksi Team Finland -verkoston palveluista.

Yritykset tutustuvat vierailuilla uusiin markkinoihin, verkostoituvat paikallisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa ja esittelevät osaamistaan. Vierailuille voivat osallistua kansainvälistymisen eri vaiheissa olevat suomalaisyritykset. Niillä edistetään myös investointien hankkimista Suomeen ja vahvistetaan Suomen maakuvaa.

Tulevat vierailut

Katso Business Finlandin tapahtumasivut


Katso myös

Team Finlandin Näkyvyys-palvelu