Team Finland: Seurantaraportti 2014

Seurantaraportti pohjautuu valtioneuvoston kesällä 2014 tekemään linjaukseen, jonka mukaan ministeriöiden on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota yritysten kansainvälistymistä, investointien edistämistä sekä maakuvaviestintää koskevan toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Koko Team Finland -verkoston toimintaa on tarkoitus arvioida jatkossa säännöllisesti vuosittain.