Johtoryhmän jäsenet

Jari Gustafsson, kansliapäällikkö, johtoryhmän puheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Peltonen, alivaltiosihteeri, johtoryhmän varapuheenjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö

Markku Keinänen, osastopäällikkö, ulkoasiainministeriö

Taina Susiluoto, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö

Markus Suomi, toimitusjohtaja, Finpro

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, Finnvera

Pekka Soini, pääjohtaja, Tekes

Jouni Hakala, johtaja, Elinkeinoelämän keskusliito

Antti Neimala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari