Yksilöllistetyn terveyden ohjelman valmistelu käyntiin

Tekes 11.12.2017 14.44
Tiedote

Tekes ja Finpro käynnistävät yksilöllistetyn terveyden ohjelman valmistelun. Yritykset ja sidosryhmät ovat tervetulleita vaikuttamaan tulevan Business Finland -ohjelman sisältöihin – työpajat alkavat ensi vuoden alussa. Tavoitteena on, että uusi ohjelma käynnistyisi huhtikuussa 2018.

Yksi terveydenhoidon megatrendeistä on, että hoito muuttuu massoille suunnatusta yksilölliseksi. Yksilöllisten vaikutusten tunnistaminen esimerkiksi geenitutkimuksen avulla mahdollistaa sen, että lääkkeiden kehitystyössä siirrytään yksi sairaus-yksi lääke -ajattelusta kohti hoidon yksilöllisten vaikutusten tunnistamista. Yksilöllistetty lääketiede antaa mahdollisuuden ennakoinnin ja ennaltaehkäisykeinojen tai oikean hoidon löytämiseen oikealla hetkellä juuri oikeille henkilöille.

Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla yksilöllistetyn terveyden globaaliksi edelläkävijäksi, jos digitaalisia tietopankkeja, biopankkeja sekä edistyksellistä analytiikka hyödynnetään tehokkaasti t&k-toiminnassa, terveyspalveluissa sekä yritysten liiketoiminnassa.

Uutta liiketoimintaa ja osaamista Business Finlandin vauhdittamana

Yksilöllistetyn terveyden ekosysteemin ainekset ovat jo hyvin koossa: Täällä on data-analytiikan, bio-, lääke- ja terveysteknologian, ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja kuvantamisen, multiomiikan ja tulkinnan sekä hoivan etäratkaisujen ja terveyspalvelujen huippuyrityksiä. Meillä on korkeatasoisia biopankkeja ja tutkimusalustoja, koulutusta ja tutkimusta, testbedejä ja kiihdyttämöjä sekä teknologiamahdollistajayrityksiä. Ekosysteemin perustana ovat edistyksellinen lainsäädäntö ja poliittiset linjaukset.

Valmisteltavalla Business Finlandin yksilöllistetyn terveyden ohjelmalla siivitettäisiin suomalaista innovaatiotoimintaa ja huippututkimusta ja luotaisiin uutta liiketoimintaa yksilöllistettyjen terveysalustojen ympärille, edistettäisiin elinkeinoelämän kasvua ja uudistumista sekä kasvatettaisiin uutta osaamista. Ohjelmalla myös autettaisiin kasvuyrityksiä hankkimaan pääomasijoituksia ja t&k-rahoitusta, kasvatettaisiin uutta osaamista sekä houkuteltaisiin kansainvälisiä pääomasijoituksia ja yritysten t&k- ja liiketoimintayksikköjä Suomeen.

Tervetuloa mukaan ohjelman valmisteluun! Valmistelusta tiedotetaan vuoden 2018 alussa avautuvilla Business Finlandin verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Lisätietoja

Asiantuntija Harriet Gullstén
Tekes
Puh. 050 5577 776

Asiantuntija Outi Tuovila
Tekes
Puh. 050 3392 542

Kehitysjohtaja Minna Hendolin
Tekes
Puh. 050 5577 665

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

Team Finlandin Terveys- ja hyvinvointialan uutiskirjeen tilaus vuoden 2017 loppuun asti osoitteessa http://uutiskirje.tekes.fi/.