Team Finland -matkat avoin työkalu kasvuhaluisille yrityksille

Finpro 11.1.2017 10.09
Tiedote

Ulkomaille suuntautuvat, viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen tähtäävät matkat ovat keskeinen osa Team Finland -verkoston yrityksille tarjoamia palveluja. Vuonna 2016 Finpro järjesti 41 Team Finland -matkaa, joille osallistui 568 yritystä.

Finpro järjestää yrityksille vuosittain kymmeniä vienninedistämismatkoja, joista osaa johtaa ministeri. Vienninedistämismatkojen kohteet määräytyvät sen mukaan, missä maissa on suomalaisille yrityksille markkinamahdollisuuksia. Finpro kerää verkostonsa kautta tietoa markkinamahdollisuuksista ja esittää tämän pohjalta yhdessä ulkoministeriön kanssa kohdemaita vierailuiksi. Team Finland -verkostoon kuuluvat Finpro, ulkoasianministeriö ja mukaan lähtevän ministerin ministeriö valmistelevat matkan ohjelmarungon siltä pohjalta, millä toimialoilla kyseisessä maassa on mahdollista kysyntää suomalaiselle osaamiselle. Kutsu lähetetään laajasti Finpron asiakastietokannasta kyseisten toimialojen yrityksille ja julkaistaan avoimesti Finpron verkkosivuilla. Vuonna 2016 Finpro lähetti kutsuja osallistua vienninedistämismatkoille yli 40,000 yritykselle.

Yritykset päättävät itse osallistumisestaan vienninedistämismatkoille ja kustantavat ohjelmajärjestelykulut osallistumismaksuin. Vierailuille voivat osallistua kaikki kansainvälistymistä tavoittelevat suomalaisyritykset. Finpro, osallistuvat ministeriöt tai ministerit eivät valikoi vienninedistämismatkoille osallistuvia yrityksiä.

- Finpron järjestämien Team Finland -vienninedistämismatkojen tehtävänä on edistää suomalaisyritysten vientiponnisteluja ulkomailla. Osallistuneilta yrityksiltä saamamme palautteen perusteella ministerien panostusta vienninedistämismatkoihin arvostetaan. Yritysvaltuuskuntia johtavat ministerit toimivat suomalaisen osaamisen puhemiehinä ja ovien avaajina kohdemarkkinasta riippuen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa tapaamisia ylimpien päättävien viranomaistahojen tai paikallisten suuryritysten ylimmän johdon kanssa, kertoo Finprossa vienninedistämismatkoista vastaava johtaja Maria Westerholm.

- Vienninedistämismatkat ovat yrityksille työkalu kansainvälisten liiketoiminnan edistämiseksi. Yritykset hakevat matkoilta lisäpotkua markkinalle, jolla ne jo toimivat – esimerkiksi uusia kumppanuuksia. Osa yrityksistä taas kerää matkoilla tietoa potentiaaliselta uudelta markkinalta. Kansainvälinen kauppa on pitkäjänteistä ja systemaattista työtä, jossa vienninedistämismatkat tukevat osaltaan yrityksiä, Westerholm sanoo.

Team Finland -verkosto laatii vuosittain vienninedistämismatkoista vuosisuunnitelman, joka perustuu Team Finlandin kansainvälisen verkoston keräämälle tiedolle eri markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksista ja suomalaisyritysten vahvuuksista sekä tarpeista. Suunnitelmassa otetaan kantaa eri markkinoihin ja toimialoihin. Vuoden 2016 aikana järjestettiin 41 Team Finland -vienninedistämismatkaa. Vienninedistämismatkoille osallistui 568 yritystä ja 720 yritysten edustajaa.

Lue lisää Team Finland -vienninedistämismatkoista.

Lisätietoja

Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro
+358 400 339 597, hetta.huittinen@finpro.fi

Maria Westerholm, Head of Business Delegations, Finpro
+358 40 343 3431, maria.westerholm@finpro.fi


Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija ja osa Team Finland verkostoa, ja sen 240 asiantuntijaa toimii 37 toimipisteessä 31 maassa ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro – kasvua Suomeen www.finpro.fi