Suomen Kotilääkäripalvelu Oy: Etäterveydenhuollosta vientituote

8.6.2016 14.03
Uutinen
Suomen Kotilääkäripalvelu Oy: Etäterveydenhuollosta vientituote
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkosen (vas.) pitämä koulutus videoidaan Uuteen-Seelantiin. Kuva: Team Finland

Suomalainen terveysteknologia on menestynyt mukavasti kansainvälisillä markkinoilla, ja samanlaisia visioita on myös terveydenhuoltoalalla. Suomen Kotilääkäripalvelu Oy on suunnannut etähoitopalveluineen Uuteen-Seelantiin ja Britanniaan, joissa on pulaa alan ammattilaisista.

Pk-yritysten kansainvälistyminen alkaa useimmiten tutuista ja turvallisista Pohjoismaista tai EU-alueelta. Suomen Kotilääkäripalvelu on kuitenkin hakenut markkinoita selvästi kauempaa. Kansainvälisille markkinoille Nuovo Nordic Healthcare Services -nimellä suuntaavan yrityksen tähtäimessä ovat tällä hetkellä Uusi-Seelanti ja Britannia.

Etenkin Uusi-Seelanti tuntuu äkkiseltään eksoottiselta valinnalta. Toimitusjohtaja Jani Korpelan mukaan valinnan perustelut ovat lopulta hyvinkin loogiset, sillä hän sai Australiaan ja Uuteen-Seelantiin tuntumaa jo opiskeluvuosina.

Lisäksi Uudessa-Seelannissa on kasvava pula terveydenhuollon osaajista. Alan parhaat ammattilaiset siirtyvät syrjäisestä saarivaltiosta tasaisena virtana brittiläisen kansanyhteisön muihin maihin, lähinnä Australiaan.

– Myös englanninkieli on yksi motiiveistamme suunnata Uuteen-Seelantiin. Vaikka kyse on etäpalveluista, kohdemaissa on pystyttävä toimimaan asiakkaiden äidinkielellä. Tällä kriteerillä Pohjois- ja EU-maihin on vaikeaa löytää osaajia Suomesta, Korpela toteaa.

Paljon kasvunvaraa

Vuonna 2004 perustettu espoolainen perheyritys tarjoaa henkilöstövuokraus- ja terveydenhuoltopalveluja, muun muassa terveydenhuollon konsultointia ja koulutusta, niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Etäpalveluja, esimerkiksi lääkärien videon välityksellä toteuttamia etäkoulutuksia, se on kehittänyt vuodesta 2011 lähtien.

Yhtiö työllistää kotimaassa noin 200 henkilöä ja tekee noin 7,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Vienti on vielä pienimuotoista, sillä palveluja tarjotaan molemmissa kohdemaissa vasta yhdessä toimipisteessä.

Terveydenhuollon konsultointia ja koulutusta kuitenkin annetaan myös Suomesta käsin. Esimerkiksi lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen koulutti maaliskuussa 2016 neljän uusiseelantilaisen terveyskeskuksen henkilöstöä videoyhteydellä.

– Meidän mielestämme kasvumahdollisuudet ovat mittavat. Alati paranevat mobiili- ja tietoliikenneyhteydet tarjoavat mahdollisuuden entistä monipuolisempiin, laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin etäpalveluihin, Korpela toteaa.

Tiimihengessä on voimaa

Suomen Kotilääkäripalvelu on saanut kansainvälistymisen ensiaskeleisiin apua monelta suunnalta. Yksi tärkeistä tukijoista on ollut Tekesin viime syksynä päättynyt Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma, josta yhtiö sai vuosina 2014–2015 rahoitusta vientiprojektilleen.

Matkalla uusille markkinoille apuna ovat olleet muun muassa Suomen suurlähetystöt ja Finpro, jotka ovat esimerkiksi kartoittaneet kohdemaiden pykäläviidakkoa ja avanneet tärkeitä ovia.

Korpela lähti pari vuotta sitten rohkeasti mukaan myös Team Finland -matkalle Uuteen-Seelantiin. Se tarjosi mahdollisuuden esittäytyä ja luoda tärkeitä kontakteja päättäjätasolla.

Toimitusjohtajan mukaan matkan saldo jäi roimasti plussalle.

– Suomeen tarvitaan juuri tällaisia positiivisia ja yhdessä toteutettuja avauksia. Team Finlandissa parasta ovat ministerivetoiset vienninedistämismatkat, joissa maailmalle mennään keskinäisen kilpailun ja itsekkään oman edun tavoittelun sijaan yhtenäisenä Suomi-joukkueena, hän kiittelee.

Suomen Kotilääkäripalvelu Oy

Vuonna 2004 perustettu espoolainen perheyritys tarjoaa henkilöstövuokraus- ja terveydenhuoltopalveluja sekä koulutusta ja konsultointia. Yhtiö työllistää kotimaassa noin 200 henkilöä ja tekee noin 7,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Etäpalveluja se on kehittänyt vuodesta 2011 lähtien. Pienimuotoista vientiä Uuteen-Seelantiin ja Britanniaan, joissa yritys toimii Nuovo Nordic Healthcare Services -nimellä.

Team Finlandin rooli

Suomen Kotilääkäripalvelu on hyödyntänyt Team Finland -verkostoa monipuolisesti. Vientiprojekti on saanut käynnistysrahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Team Finlandin asiantuntijat ovat kartoittaneet mm. eri kohdemaiden pykäläviidakkoa ja avanneet yritykselle tärkeitä ovia. Yritys oli taannoin mukana myös Team Finland -matkalla Uudessa-Seelannissa. Se tarjosi mahdollisuuden esittäytyä ja luoda tärkeitä kontakteja päättäjätasolla.

Edistysaskeleita maailmalla

Uudessa-Seelannissa on kasvava pula terveydenhuollon osaajista. Suomen Kotilääkäripalvelu tarjoaa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskenteleville mahdollisuuden saada lisäkoulutusta ja konsultointia kotimaassa asiakkaiden omalla äidinkielellä. Vientikohteina ovat englanninkieliset maat. Uuden-Seelannin lisäksi yrityksellä on edustaja Britanniassa. Alati paranevat mobiili- ja tietoliikenneyhteydet tarjoavat mahdollisuuden entistä monipuolisempiin, laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin etäpalveluihin.