Suomen ja IFC:n yhteinen ilmastorahasto tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja

Finpro 15.12.2017 15.08
Tiedote

"Ilmastorahoitus on vahva työkalu yhdistettynä poliittisiin reformeihin ja kehitysyhteistyöhön", painotti Kruskaia Sierra-Escalante, Manager, Blended Finance, International Finance Corporation (IFC), vieraillessaan Helsingissä 14.12.

Suomi ja kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC perustivat lokakuussa 2017 yhteisen ilmastorahaston. Suomi kanavoi kaikkiaan 114 miljoonaa euroa rahastoon, jonka kesto on 25 vuotta. Varat sijoitetaan ilmastohankkeisiin viiden seuraavan vuoden kuluessa. Varoja sijoitetaan rahaston kautta kehitysmaissa kohteisiin, joihin on vaikea saada tavallista kaupallista rahoitusta. Ilmastovaikutusten lisäksi rahoitus tähtää kehitysvaikutuksiin, kuten työpaikkojen ja verotulojen lisääntymiseen ja sitä kautta köyhyyden vähentämiseen. IFC tekee investointipäätökset ulkoministeriön kanssa määriteltyjen ehtojen mukaisesti ja raportoi ministeriölle vuosittain ohjelman kehitysvaikutuksista.

IFC tekee rahastoyhteistyötä useiden maiden kanssa. Mm. Kanadan ja IFC:n ilmastorahasto-ohjelmassa on rahoitettu vesivoimaa Nepalissa, aurinkoenergiaa Intiassa, jätehuoltoa Nepalissa ja Ugandassa ja energiatehokkuushankkeita Bangladeshissa.

Suomen ja Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n yhteistyö tiivistyi Helsingissä 14.12. Finpron ja ulkoministeriön yhteistyössä järjestämässä seminaarissa ja työpajoissa. Seminaarin  avainpuhujina olivat  ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja Nena Stoiljkovic, Vice President, Blended Finance and Partnerships, IFC:stä.  Tilaisuudet houkuttelivat paikalle 150 hengen yleisön, joka koostui pääasiassa yksityisen sektorin edustajista. Mukana oli myös kansalaisjärjestöjen, julkisen sektorin ja rahoituslaitosten edustajia.  Tapahtumat tarjosivat harvinaisen   tilaisuuden tavata useita IFC:n asiantuntijoita Suomessa samanaikaisesti, ja keskustella IFC:n tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille. Henkilökohtaisten kontaktien luominen IFC:n avainhenkilöihin luo merkittävän pohjan yhteistyön edistämiselle.

Päivän alussa käsiteltiin IFC:n toimintaa yleisesti sekä Suomen roolia IFC:n suhteen. Iltapäivällä jakaannuttiin Finpron järjestämiin toimialakohtaisiin työpajoihin, joissa IFC;n edustajat esittelivät toimintaa toimialatasolla ja kävivät läpi esimerkkihankkeita. Työpajoissa suomalaiset yritykset saivat yksityiskohtaista tietoa omalta toiminta-alueeltaan ja pääsivät esittämään kysymyksiä asiantuntijoille. IFC:n asiantuntijoiden mukaan pulaa ei ole rahasta vaan hyvistä hankkeista. Varsinkin energiapuolella fokusalueena on Afrikka. Työpajojen  jälkeen yrityksillä oli vielä mahdollisuus one-to-one keskusteluihin IFC:n edustajien kanssa.  

Asian tärkeyttä kuvastaa hyvin se, että IFC:ltä paikalle saapui  kymmenkunta edustajaa. Kyseessä onkin Suomen merkittävin kansainväliseen ilmastotyöhön kohdennettu rahoitus, ja tällä yhteistyöllä Suomi lunastaa lupaustaan, jonka antoi Pariisin ilmastoneuvotteluissa, ja käyttää merkittävän osan finanssisijoituksistaan ilmastotoimiin.

Lisätietoja: Jyrki Härkki (jyrki.harkki@finpro.fi) tai Elina Warsta (elina.warsta@finpro.fi), Finpron Kehittyvät markkinat -kasvuohjelma

uutinen, uutiset

Finpro Team Finland