Programmet för de arktiska haven var ett digitalt språng

19.1.2018 12.13
Tiedote

Tekes program för de arktiska haven (2014–2017) (Arktiset meret) slutfördes vid årsskiftet samtidigt som Tekes blev Business Finland. I programmet finansierades cirka 140 projekt. Projektfinansieringens totala volym uppgår till cirka 75–90 miljoner euro, varav Tekes finansieringsandel är i genomsnitt 45 procent. Siffrorna är ännu inte slutgiltiga, eftersom man ännu behandlar ansökningarna som kom in i slutet av året.

Piia Moilanen

Programmet kommer att bedömas officiellt de kommande åren. Det är emellertid på sin plats att redan nu reflektera över vad som uppnåtts och hur gå vidare.

Utvecklingen av energieffektiva lösningar intresserade företagen

I början av programmet ansåg programledningsgruppen att betydelsen av sådana lösningar som siktar till att minska utsläpp ökar på marknaden i det arktiska området. Målet för programmet gällde att med hjälp av cleantech skapa konkurrensfördelar för finländska havskluster.

I cleantech-temat ingick cirka 40 projekt, vars totala finansieringsvolym uppgick till nästan 30 miljoner euro. En betydande del av projekten producerar olika lösningar som ökar energieffektiviteten, såsom arktisk ruttoptimering, effektivare propellerteknik, rotorsegelteknik och helhetsoptimering av fartygs energiförbrukning.

Behovet att utveckla energieffektiva lösningar fortsätter öka. Programmet för smart energi som startades 2017 välkomnar utvecklare av energilösningar för havsklustret. I det nya programmet kan aktörer dra nytta av markbaserade energinät.

Digitala lösningar leder mot en plattformsekonomi

Ledningsgruppen ansåg digitalisering vara ett annat viktigt tema för programmet. Målet var att försnabba bland annat dataplattformar som stöder framförhållning, fjärranvändningslösningar och utveckling av automationslösningar. Temat ansågs vara särskilt betydelsefullt i krävande förhållanden med höga arbetskostnader.

Tillämpningen av lösningar som drar nytta av nya tekniker har från början visat sig vara något som väcker intresse. Allt som allt i över 60 procent av programprojekten spelar digitaliseringen en central roll. Det viktigaste temat var utveckling av lösningar för autonom sjöfart.

Man vill även satsa kraftigt på utveckling av autonom sjöfart efter att programmet är över. Därför omfattar "programmet för trafiksektorn" som Business Finland bereder även intelligenta lösningar för vattentrafik och logistik. Programmet inleds förhoppningsvis sommaren 2018. I framtiden kan man även utveckla dataplattformar och lösningar som skapas på basis av dessa i det nyss startade programmet för artificiell intelligens. För att producera effektiva datatrafiklösningar och en lägesbild använder Business Finland som verktyg programmet 5G som slutförs i slutet av 2019 och programmet New Space Economy som nyss har startat.

Testbed-nätverket drar nytta av krävande förhållanden

Programmets ledningsgrupp har även ställt upp ett mål att utveckla Finland till ett center för arktisk information, fjärranvändning och provning och utbildning. Tyvärr har inte centret som är strängt begränsat till det arktiska väckt tillräckligt stort intresse hos företagen.

Tanken om Testbed lever dock vidare. Att koppla ihop mångsidiga testplattformar för smart trafik till ett nätverk och marknadsföra tjänster internationellt intresserar även företagen. Även nya Business Finland arbetar för att utveckla Testbed-nätverket.

Programmet för de arktiska haven gav god fångst. Bland projekten sticker ett tiotal helheter ut. Dessa siktar till att få till stånd betydande ny affärsverksamhet. Business Finlands färska program hjälper med att utveckla och internationalisera dessa helheter.


Skribenten:
Piia Moilanen, piia.moilanen (at) businessfinland.fi

Twitter:
@MoilanenPiia

Business Finland Team Finland