Pemamek Oy: Hitsausautomaation huippuosaaja kasvaa kaukomailla

20.9.2016 12.27
Uutinen
Pemamek Oy: Hitsausautomaation huippuosaaja kasvaa kaukomailla
Pemamekin suunnittelema ja valmistama robottihitsausasema. Kuva: Pemamek

Loimaalainen Pemamek Oy joutui 1990-luvulla todistamaan, kuinka lamavuodet kutistivat kotimaan markkinat liki olemattomiksi. Pitkä ja tasainen kasvu-ura löytyi hitsausautomaation osaajalle kuitenkin kansainvälisiltä markkinoilta, joilta yhtiö haki ja sai jalansijaa Team Finland -asiantuntijoiden avulla jo 1980-luvulla.

Liikevaihto 50 prosentin kasvuun ja 60 miljoonan euron tuntumaan, myyntitoimistot kaikille keskeisille kasvumarkkinoille sekä huollon ja palveluiden osuus liikevaihdosta nykyistä selvästi suuremmaksi.

Siinä loimaalaisen, vuonna 1970 perustetun hitsaus- ja tuotantoautomaatioita toimittavan Pemamekin tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle.

Perheyrityksen pitkäaikaisen yrittäjä-omistaja Pekka Heikosen sekä muun johdon asettama kovalta kuulostava tavoite on realistinen yhtiön pitkäjänteisen kasvustrategian ansiosta.

Pemamek alkoi pohjustaa hitsausautomaatioon rakentuvaa kasvuaan jo vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin yhtiö päätti investoida uuteen tehtaaseen ja tuoda markkinoille entistä älykkäämpiä robotisoituja hitsausratkaisuja sekä kokonaistoimituksia. Samalla se haki asiakkaita entistä kauempaa ja myös uusilta toimialoilta. Raskaan metalli- ja konepajateollisuuden rinnalle asiakkaita saatiin muun muassa öljy- ja prosessi-, laivanrakennus- sekä tuulivoimalateollisuudesta.

Strategia osoittautui toimivaksi, ja edessä oli uusi tehdaslaajennus vuonna 2009. Nyt nuokin neliöt ovat osoittautuneet riittämättömiksi – uusin 6 000 m²:n laajennus valmistuu vuoden 2016 lopulla.

Asiakkaat merten takaa

Yrityksen nykyisestä lähes 40 miljoonan euron liikevaihdosta peräti 90 prosenttia tulee viennistä ja yli puolet Euroopan ulkopuolelta. Pemamek aloitti kansainvälistymistaipaleensa jo 1980-luvun lopulla ja perinteiseen tapaan Pohjoismaista. Tasavallan presidentin vientipalkinnon yritys sai 1993.

Nykyiset myyntitoimistot sijaitsevat Puolassa, Venäjällä ja Brasiliassa. Uusi myyntitoimisto on jo avattu Yhdysvaltoihin, lisäksi myös Keski-Eurooppa kiinnostaa. Loimaalaisten suunnittelemaa ja valmistamaa tuotantoteknologiaa on käytössä jo noin 50 eri maassa.

– Digitalisaatio avaa laitteiden huoltoon ja etähallintaan paljon mahdollisuuksia. Lisäksi aiomme jalkautua myyntitoimistojemme ja palveluidemme kautta entistä lähemmäksi asiakkaitamme, jotka tosin ovat vuosi vuodelta yhä kauempana Suomesta, Heikonen tunnustaa.

Tuotanto on pysynyt ja tulee Heikosen mukaan myös pysymään tiukasti kotimaassa. Se on huipputeknologiaa sisältävien ja lähes poikkeuksetta räätälintyönä tehtävien laitekokonaisuuksien kohdalla kiistaton etu.

– Olemme investoineet määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti uuteen teknologiaan ja henkilöstön huippuosaamiseen.  Lähes koko henkilöstöllämme on insinööritausta ja vahvaa erikoistumista automaatioon, Heikonen kertoo.

Team Finland monessa mukana

Pemamek on elävä esimerkki suomalaisen koneenrakennuksen ja insinööriosaamisen kansainvälisestä tasosta.

Loimaalaisyritys alkoi panostaa entistä voimakkaammin kansainvälistymiseen lamavuosina 1990-luvun alussa. Heikosen mukaan yhtiö olisi suunnannut ulkomaille silloisista suhdanteista huolimatta, sillä kansainväliset markkinat tarjosivat hyviä kasvumahdollisuuksia.

”Alkuun lähdettiin Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Sieltä sitten suunnattiin Saksaan, josta edelleen tulevat kovimmat kilpailijat”, Heikonen muistelee.

Loimaalaiset ovat saaneet kasvutaipaleeseensa tärkeää taustatukea Team Finland -verkostolta. Yhtiö on ollut vuosikymmenten saatossa mukana useissa Tekesin tuotekehitys- ja teknologiahankkeissa. Niillä on vauhditettu uusien ratkaisujen saamista markkinoille ja muokattu omia prosesseja virtaviivaisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Asiantuntija-apu on tullut tarpeeseen etenkin kansainvälistymisen ensiaskeleissa ja kasvukynnysten ylittämisessä.

– Finpro on ollut tärkeä kumppani, kun olemme kartoittaneet eri maiden markkinamahdollisuuksia ja tehneet vientiavauksia potentiaalisiin kohdemaihin. Finnvera on puolestaan tarjonnut tärkeitä takauksia ja vientitakuita. Niiden avulla olemme päässeet hallituin askelin eteenpäin.

Yritys on hyödyntänyt myös Suomen edustustoverkon asiantuntijapalveluita.
 

Pemamek Oy
Vuonna 1970 perustettu loimaalaisyritys on erikoistunut automatisoitujen hitsaus- ja tuotantojärjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen. Yhtiö aloitti vientikaupan 1980-luvulla, ja nykyisestä noin 40 miljoonan euron liikevaihdosta 90 prosenttia tulee viennistä. Pemamekin suunnittelemaa ja valmistamaa tuotantoteknologiaa on käytössä jo noin 50 eri maassa.

Team Finlandin rooli
Pemamek on ollut mukana useissa Tekesin tuotekehitys- ja teknologiahankkeissa. Finpron avulla yritys on kartoittanut potentiaalisia vientimarkkinoita ja tehnyt vientiavauksia. Finnvera on tarjonnut tärkeitä takauksia ja vientitakuita.

Vuonna 2012 Pemamek oli mukana Team Finland -vienninedistämismatkalla, joka avasi markkinat projektitoimituksille Kazakstaniin. Parhaillaan yritys osallistuu Finpron toteuttamaan Meriteollisuuden kasvuohjelmaan.

Edistysaskeleita matkalla maailmalle
Pemamek on suunnannut määrätietoisesti kansainvälisille markkinoille. Nyt viennin osuus liikevaihdosta on jo 90 prosenttia. Yhtiöllä on myyntitoimistot Puolassa, Venäjällä ja Brasiliassa. Uusin myyntitoimisto on jo avattu Yhdysvaltoihin ja myös Keski-Eurooppaa tunnustellaan. Tavoitteena on nostaa liikevaihto 60 miljoonan euroon ja avata myyntitoimistot kaikille keskeisille kasvumarkkinoille vuoteen 2020 mennessä. Samalla pyritään lisäämään huollon ja palveluiden osuutta liikevaihdosta.