Medanta Oy: Tyylitietoinen työasuvalmistaja hakee kasvua kaukomailta ja uusilta toimialoilta

28.9.2016 11.20
Uutinen
Medanta Oy: Tyylitietoinen työasuvalmistaja hakee kasvua kaukomailta ja uusilta toimialoilta
Medanta panostaa vaatteiden suunnittelussa mukavuuteen, helppohoitoisuuteen sekä muodikkuuteen. Kuva: Medanta

Helsinkiläisen Medanta Oy:n mielestä hoitoalan työasut ja potilasvaatteet voivat olla paitsi mukavia ja helppohoitoisia, myös muodikkaita. Kotimaan ohella yritys on löytänyt uusia markkinoita Team Finland -verkoston avulla muun muassa Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Malesiasta ja Singaporesta. Asiakkaita haetaan myös ammattilaiskeittiöistä ja elintarviketeollisuudesta.

Edullisuus, helppohoitoisuus ja hygieenisyys. Siinä kolme avainkriteeriä, jotka ovat jo vuosikymmenien ajan määrittäneet terveydenhoitoalan työ- ja potilasvaatteiden hankintoja. Samat kriteerit ovat ohjanneet myös vaatteiden suunnittelua ja valmistusta.

Vuonna 2008 perustetussa Medanta Oy:ssä on kuitenkin halunnut ottaa askeleen pidemmälle. Perustajakaksikko Taina Steiner ja Anu Kivelä ovat yhdistäneet yrityksessä omat tekstiili- ja markkinointiosaamisensa ja suunnitelleet työasuja, jotka miellyttävät paitsi ihoa myös silmää. Lisäksi muun muassa teknisissä urheiluvaatteissa käytetty asujen valmistusmateriaali kestää kovaa laitospesua, täyttää tiukat hygieniakriteerit ja hylkii perinteistä puuvillaa paremmin sairaalabakteereja.

Asumme voivat olla hieman perinteisistä materiaaleista valmistettuja kalliimpia, mutta investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin alhaisempina pesu- ja huoltokuluina sekä elinkaarikustannuksina. Lisäksi bakteerien leviämisriski on pienempi kuin perinteisiä materiaaleja käytettäessä, mikä on merkittävä etu etenkin sairaalaympäristöissä, selvittää markkinointijohtaja Anu Kivelä.

Medantan asut lisäävät myös työ- ja potilasviihtyvyyttä, johon myös yksityiset ja julkiset palveluntuottajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tyylikkäisiin, hyvin istuviin ja hiostamattomiin työasuihin pukeutuu mielellään. Lisäksi työntekijöiden yhtenäinen, oman brändin mukainen pukeutuminen luo yhteenkuuluvuutta. Potilaiden näkökulmasta kyse on myös asiakaskokemuksesta, joka on yhä tärkeämpi kilpailutekijä, Kivelä muistuttaa.

Suunta selkeästi vientimarkkinoille

Medantan asiakkaita ovat kotimaassa muun muassa sairaalat, sekä hammaslääkäri- ja terveysasemat. Jalansijaa on saatu hiljalleen myös ravintola-alalta ja ammattikeittiöistä. Kasvumahdollisuuksia yritys näkee myös elintarviketeollisuudessa.

Kotimaan ohella yhtiö on aktivoitunut kansainvälisillä markkinoilla. Suunnaksi otettiin jo vuosikymmenen vaihteessa Ruotsi ja Tanska. Tulokset jäivät kuitenkin odotettua laihemmiksi.

Yritimme vientiä jälleenmyyjäverkoston sijasta omin voimin. Onnistuminen olisi edellyttänyt selvästi suurempia taloudellisia ja henkilöstöresursseja. Pohjoismaissa on kuitenkin edelleen paljon potentiaalia, ja suunnittelemme nyt uutta starttia toisenlaisella taktiikalla, Kivelä kertoo.

Ovet kansainvälisille markkinoille ovatkin ehkä hieman yllättäen auenneet kaukaisemmissa maissa, kuten Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Malesiasta ja Singaporessa. Tukea on tarjonnut Team Finland -verkosto ja etenkin sen FinlandCare-ohjelma.

Tasaisesti kasvava pk-yritys on päässyt ohjelman myötä esittäytymään avainihmisille muun muassa Singaporessa, Dubaissa ja Abu Dhabissa. Vierailuiden matkaohjelmaan on kuulunut yritysvierailuja ja päättäjätapaamisia eri ministeriöissä.

Näiden tapaamisten pohjalta olemme lähettäneet vaatteitamme testikäyttöön potentiaalisille asiakkaille. Sen jälkeen tuotteemme ovat myyneet lähes poikkeuksetta itse itsensä, Kivelä naurahtaa.

Kasvu kiinnostaa

Medanta on kasvanut viime vuodet tasaisesti. FinlandCare-ohjelman ohella tärkeää rahoitus- ja kehitystukea on tullut muiltakin Team Finland -toimijoilta, etenkin Finnveralta ja Tekesiltä.

Tällä hetkellä yhtiö työllistää kymmenen henkilöä ja tekee noin 2,3 miljoonan euron liikevaihtoa. Vaatteet valmistetaan pääosin Kiinassa ja Virossa. Tänä vuonna yhtiö ei tavoittele kasvua, vaan keskittyy olemassa olevien asiakkaiden palvelemiseen.

Kasvu olisi saanut olla nopeampaakin, mutta olemme joutuneet etenemään oman kassamme varassa, Kivelä toteaa.

Vuoteen 2020 mennessä vauhdin odotetaan kiihtyvän selvästi ja liikevaihdon kipuavan 10 miljoonan euron tietämiin.

Haluamme lyödä läpi myös Keski-Euroopassa, kuten Saksassa ja Ranskassa, Kivelä linjaa.


Medanta Oy
Vuonna 2008 perustettu helsinkiläisyritys suunnittelee ja valmistaa potilas- ja työasuja, joissa panostetaan ulkonäköön, laatuun, kestävyyteen ja käyttömukavuuteen. Asiakkaina on sairaaloita, lääkäriasemia ja ravintoloita. Yritys on suunnannut kansainvälisille markkinoille, mm. Aasiaan ja Lähi-itään. Yhtiö työllistää kymmenen henkilöä ja kuluvan vuoden liikevaihtotavoite on noin kaksi miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä tavoite on kasvattaa liikevaihtoa noin 10 miljoonaan euroon. Toiveena on lyödä läpi myös Keski-Euroopassa. Vaatteet valmistetaan Kiinassa ja Virossa.

Team Finlandin rooli
Medanta on tehnyt Finpron kanssa markkinakartoituksia Ruotsissa ja Tanskassa ELY-keskusten rahoituksen avulla sekä ollut mukana Finpron pyörittämässä FinlandCare-ohjelmassa ja Finnish Design Goes Global -vienninedistämishankkeessa.

Tekes on tukenut yritystä Kansainvälisen kasvun suunnittelu ja Maailman Valloittajat -ohjelmien puitteissa sekä Mallistot, materiaalit ja digitaalinen lean -projektin puitteissa. Lisäksi yritys on saanut Finnveralta yrittäjälainaa ja takauksia.

Edistysaskeleita matkalla maailmalle
Yritykseen on kertynyt Team Finland -verkoston avulla runsaasti uutta tietoa ja osaamista digitaalisuuden hyödyntämisestä sekä uusista markkinoista ja toimialoista. Malliston kehittämisessä on hyödynnetty eri kulttuuriympäristöissä hankittua asiakasymmärrystä. Tekesin tuotekehityslaina ja Finnveran tarjoama takaus ovat mahdollistaneet liiketoiminnan kasvattamisen. Verkostoitumisen myötä on syntynyt yhteistyöhankkeita muiden yritysten kanssa. Jalansijaa on saatu mm. Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, Malesiasta ja Singaporesta.