Klubi62 rakentaa nuorten eläkeläisten yhteisöä

Tekes 7.12.2017 10.44
Tiedote

Nuoret eläkeläiset eivät identifioi itseään vanhuksiksi, ja siksi he kaipaavat muutosta eläkeläisten palveluihin. Oulun Diakonissalaitos kehitti yhteistyökumppaneiden kanssa Tekesin dLab-ohjelmassa yhteisön, joka tarjoaa nuorille eläkeläisille tekemistä ja samanhenkistä seuraa.

Juuri eläkkeelle jääneet eivät halua mukaan eläkeläiskerhoihin. On tapahtunut sukupolvenmuutos.

"Nuorten eläkeläisten elämäntavat ja kiinnostuksenkohteet ovat muuttuneet", Minna Ruokangas, Oulun Diakonissalaitoksen yhteisötoiminnan päällikkö kertoo.

Ruokangas on mukana ideoimassa nuorille eläkeläisille uudenlaista palvelua. Tekesin dLab-työpajoissa tavoitteena on saada ripeässä aikataulussa liiketoimintaideasta valmis prototyyppi.

Uudenlaisille eläkeläispalveluille on Ruokankaan mukaan tarvetta.

"Olemme jo pitkään puhuneet nuorten eläkeläisten palveluvajeesta. Vanhuksille ja toisaalta vielä työelämässä oleville on kohdistettu runsaasti palveluja, mutta nuoret eläkeläiset sen sijaan kokevat olevansa väliinputoajia", hän sanoo.

Ystävänhakupalvelu muuttui tapahtumatuotannoksi

dLabin konseptiin kuuluu se, että ideaa testataan koko prosessin ajan loppuasiakkaalla. Näin saadaan reaaliaikaisesti tieto siitä, miten tulevat asiakkaat arvioivat palvelua. Joskus palvelun kehittäjän ajatus hyvästä palvelusta on aivan erilainen kuin se, mitä asiakas toivoo.

Alun perin Oulun Diakonissalaitos pohti eläkeläisille ystävänhakupalvelua. Alkuhaastatteluissa selvisi, että lähtökohta on väärä. Eläkeläiset eivät toivoneet ystävänhakupalvelua, vaan toiminnallisia aktiviteetteja, joissa on yhteisöllistä tekemistä ja joista voi löytää samanhenkistä seuraa.

Lopulta kehittyi ajatus Klubi62:sta, joka olisi ikään kuin eläkeläiskerho 2.0. Klubi hyödyntää digitaalisia palveluita, ja se toimii sekä verkossa että sovelluksen avulla eri alustoilla.

"Klubijäsenille järjestetään heidän kiinnostuksien mukaan tapahtumia, ja yritykset voivat tarjota tiloja tapahtumiin. Aktiviteettien lisäksi jäsenille tarjotaan henkilökohtaisia terveyspalveluita. Yhteisöllisyyttä tuovat esimerkiksi keskustelualustat verkossa", Ruokangas kuvailee.

Mentoroinnin avulla eläkeläinen voi jakaa osaamistaan

Klubi62:een halutaan lisätä tulevaisuudessa myös mentorointipalveluja. Niiden avulla eläkeläiset pääsisivät jakamaan työuran aikana karttunutta osaamista.

"Työelämässä asiantuntija saa hyödyntää osaamistaan päivittäin. Moni haluaisi käyttää ja jakaa osaamistaan vielä eläkkeelle jäätyäänkin", Ruokangas sanoo.

Klubi62:n mentorointi voisi olla sitä, että klubilaiset järjestävät valmennusta aiheista, jotka vastaavat heidän erityisosaamistaan. Eläkeläinen voi myös halutessaan mentoroida työelämässä olevaa aktoria.

Laadukas sisältö houkuttelee aktiivisetkin eläkeläiset mukaan

69-vuotias Heikki Viertola jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten. Juuri hänenlaisiaan nuoria, hyväkuntoisia eläkeläisiä Klubi62 haluaa houkutella. Siksi Viertola onkin mukana suunnittelemassa Klubi62:sta.

"Olennaista on se, että tapahtumiin olisi mahdottoman helppo lähteä. Monelle lähteminen on vaikeaa", Viertola sanoo, kun Ruokangas haastattelee häntä.

Viertola luettelee kiinnostuksenkohteitaan: historia, hyvinvointi, matkailu, yhteiskunta. Ruokangas kirjaa vastaukset tarkkaan. On tärkeää saada selville haastateltavien mielipiteet, jotta tiedetään, mikä kohderyhmää kiinnostaa.

Viertola on aktiivinen eläkeläinen. Hänellä riittää puuhaa mökkihommista lasketteluun ja luonnossa liikkumiseen. Lastenlapsiakin hänellä on jo kahdeksan.

Kysymys kuuluukin, miten Klubi62 saisi aktiiviset eläkeläiset maksamaan palvelusta ja tulemaan tapahtumiin?

"Sisältö ratkaisee. On realistista, että ensimmäisen vuoden jälkeen Oulun seudulla toimivalla palvelulla olisi 1 500 käyttäjää", Ruokangas sanoo.

Tutustu Tekesin dLab-ohjelmaan tästä

Teksti ja kuvat: Elina Kirvesniemi / Kaiku Helsinki