Iceye Oy: Satelliittikartoitusta pikapalveluna

10.10.2016 14.07
Uutinen
Iceye Oy: Satelliittikartoitusta pikapalveluna
Satelliittipalvelun avulla voidaan asiakkaille tarjota lähes reaaliaikaista tutkakuvaa merestä ja maanpinnasta. Kuva: Iceye

Teekkari-ideasta voi syntyä kansainvälistä kasvubisnestä. Espoolaisen Iceye Oy:n satelliittiteknologiaa ja nopeaa kaukokartoitustietoa voidaan hyödyntää muun muassa merenkulussa, ympäristön- ja luonnonmullistusten seurannassa sekä metsien kartoituksessa. Oma satelliitti aiotaan laukaista taivaalle vuonna 2017.

Voisi kuvitella, että jalansijan saaminen avaruusteknologian markkinoilta edellyttää pitkää ja vaativaa kehitystyötä. Espoolaisteekkarien kurssityöstä Aalto-yliopistossa alkunsa saanut Iceye Oy on kuitenkin elävä esimerkki siitä, että alalla on tilaa myös ketterille ja kekseliäille start-upeille.

Otaniemessä toimivalla yrityksellä on toisaalta ollut myös ajoitus kohdallaan. Taivaalla risteilee nykyisin lukuisia valtiollisia tutkasatelliitteja, joiden keräämää tietoa myydään myös ulkopuolisille. Haluttu data on kuitenkin kallista ja useimmiten saatavissa vasta päivien viiveellä. Se on tänä päivänä liian pitkä aika monille tiedontarvitsijoille, kuten esimerkiksi vaikeissa olosuhteissa operoivalle laivaliikenteelle.

– Palvelumme idea sai alkunsa 2012 Aalto-yliopiston kurssiprojektissamme. Havaitsimme, että tällainen mikrosatelliittipalvelu on rakennettavissa kohtuullisen edullisilla komponenteilla ja järkevään hintaan. Emme välttämättä tarjoa kaikkein parasta kuvanlaatua, mutta voimme tuoda kuvan asiakkaalle vain muutamien tuntien varoitusajalla maailmanlaajuisesti. Ja tästä ollaan valmiita myös maksamaan, selvittää start up -yrityksen toinen perustaja ja rahoitusjohtaja Pekka Laurila.

Rahoitusta monesta suunnasta

Alkuvuodesta 2015 perustettu ja parikymmentä henkilöä työllistävä Iceye on saanut hereille myös rahoittajat. Syksyllä 2015 yhtiö sai 2,5 miljoonaa euroa tuotekehitysrahaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Slush-tapahtumassa Iceye kertoi keränneensä saman summan pääomasijoittajilta, joihin lukeutuivat amerikkalaiset True Ventures ja Founder.org sekä kotimainen Lifeline Ventures.

Taustatukea yritykselle on antanut myös muun muassa Team Finland -verkostoon kuuluva Tekes, jonka Arktiset meret -ohjelmasta on myönnetty tuotekehityslainaa 1,7 miljoonaa euroa.

– Pakko tunnustaa, mutta tuntuuhan tämä todelliselta teekkarin unelmalta. Opinnot ovat tosin juuri nyt muiden kiireiden takia jäissä, Laurila naurahtaa. 

Satelliitti taivaalle ensi vuonna

Nimensä mukaisesti Iceyen lähtökohtana oli tarjota satelliittipalveluja arktisen merenkulun tarpeisiin. Ympärivuorokautiselle ja sääoloista riippumattomalle kaukokartoitustiedolle on kuitenkin löytynyt monia muitakin käyttökohteita.

– Satelliittien avulla kerätyn datan avulla voidaan valvoa esimerkiksi kalastusta ja öljypäästöjä, seurata luonnonkatastrofien etenemistä, myrskytuhoja ja tulvavesiä sekä kartoittaa vaikkapa metsävarantoja. Itse asiassa olemme vasta polkumme alussa, sillä ideat tulevat entistä enemmän suoraan asiakkailta, Laurila kertoo.

Iceyen teknologiaa on testattu tähän asti lentokoneissa ja jäänmurtajilla. Markkinat ovat heti ensimetreiltä globaalit. Hyviä asiakkaita on myös lähellä, kuten Norjassa, jossa on paljon merenkulkua ja öljyteollisuutta. 

– Aiomme laukaista ensimmäisen oman mikrosatelliitin taivaalle vuonna 2017. Tavoitteena on, että vuosikymmenen vaihteen jälkeen käytössä on jo 30–50 satelliittia ja asiakkaita joka mantereelta, Laurila visioi.

Iceye Oy
Espoon Otaniemessä toimiva start up -yritys työllistää noin 20 henkilöä. Yhtiö kehittää mikrosatelliitteihinperustuvaa kaupallista palvelua, joka tuottaa lähes reaaliaikaista tutkakuvaa merestä ja maanpinnasta säästä ja vuorokauden ajasta riippumatta. Iceyen teknologiaa ja palvelua voidaan hyödyntää mm. laivaliikenteessä, kalastuksen valvonnassa sekä myrskytuhojen, tulvavesien ja metsäalueiden kartoituksessa. Ensimmäinen tutkasatelliitti aiotaan laukaista taivaalle vuonna 2017.

Team Finlandin rooli
Team Finland -verkosto on lainoittanut tuotekehitystä Tekesin Arktiset meret -ohjelmasta. Yhtiö on saanut rahoitusta myös Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelmasta sekä EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta. Finnvera on ollut takaamassa lainoja asiakkaiden maksamien pilottiprojektien toteuttamiseen. Iceye on hyödyntänyt myös Suomen edustustoverkon asiantuntijapalveluita.

Edistysaskeleita matkalla maailmalle
Vuonna 2015 perustettu yritys suuntaa suoraan globaaleille vientimarkkinoille ja on saanut taustalleen mm. yhdysvaltalaiset True Ventures- ja Founder Org. -pääomasijoittajat. Yhtiön palvelu on herättänyt kiinnostusta Pohjoismaissa ja etenkin Norjassa. Ensimmäiset asiakaspilotit on toteutettu myös Yhdysvalloissa paikallisen teollisuuden kanssa.