Hallitus antoi lakiesityksen Business Finlandista eduskunnalle

Tekes 26.10.2017 14.50
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 26.10.2017 eduskunnalle esityksen laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä. Business Finland kokoaisi saman katon alle kaikki nykyiset Finpron ja Tekesin innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista sekä Business Finland -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Esityksen mukaan Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimi muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimi Business Finland Oy:ksi. Business Finlandin pääjohtajaksi nousee Tekesin nykyinen pääjohtaja Pekka Soini.

Rahoituskeskus vastaisi strategisesta johtamisesta, yhtiön omistajaohjauksesta ja viranomaistehtävistä, esimerkiksi rahoituspäätöksistä. Yhtiö keskittyisi asiakaspalveluun ja edistämistehtäviin. Lisäksi yhtiö tekisi eräitä pienempiä rahoituspäätöksiä rahoituskeskuksen ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tulosohjaa virastoa ja asettaa sille strategiset tavoitteet sekä vastaa määrärahojen ja myöntövaltuuksien budjettivalmistelusta.

Lain tarkoituksena on luoda valtakunnallinen toimija, joka selkeyttää ja yksinkertaistaa yrityksille tarjottavia julkisia kansainvälistymispalveluja sekä tukee kansainvälistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä sekä maakunnallisia kasvupalveluita.

Uudistuksen yhteydessä kumottaisiin laki innovaatiorahoituskeskus Tekesistä (717/2008) ja laki Finpro-nimisestä osakeyhtiöstä (1446/2015). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Hallitus linjasi uuden toimijan perustamisesta maaliskuussa 2017.