Tehtävät

Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille kansainvälistymispalveluja, houkuttelee Suomeen investointeja ja koordinoi Suomen maakuvaviestintää. Team Finland kokoaa yhteen yrityksille suunnatut julkisrahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Yritykset saavat apua neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden luomiseen.

Verkoston organisaatiot houkuttelevat yhdessä Suomeen investointeja. Investointien edistämisen keskiössä on Invest in Finland, joka tuottaa tietoa Suomesta investointikohteena sekä kehittää ja koordinoi verkoston toimintaa investointien hankinnassa.

Maakuvaviestinnässä edistetään Suomi-kuvaa maailmalla. Kun Suomen maine muissa maissa on hyvä, on suomalaisyritysten kansainvälistyminen ja investointien houkuttelu Suomeen helpompaa. Maakuvaviestinnän koordinaatiosta vastaa Finland Promotion Board.

Katso myös

Team Finland -kansainvälistymispalvelut

Visit Finlandin verkkosivut

Invest in Finlandin verkkosivut