Ohjaus

Team Finland -toimintaa ohjaa valtioneuvosto ja sen laatima hallitusohjelma, erityisesti kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva kärkihanke. Hallitusohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain. Noin neljä kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä asettaa valtioneuvoston tukena Team Finland -toiminnan strategiset tavoitteet. Ohjausryhmää johtaa pääministeri ja siihen kuuluvat elinkeinoministeri, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, ministeriöiden kansliapäälliköitä sekä elinkeinoelämän vaikuttajia.