Johtoryhmä

Verkoston käytännön toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka tuo noin kerran kuussa saman pöydän ääreen keskeisimmät Team Finland -organisaatiot. Sen tehtävänä on käynnistää hallituksen marraskuussa 2016 tehtyjen linjausten mukaiset välittömät uudistukset ja kehittää nykyistä asiakaslähtöisempiä palvelumalleja maakunnissa, keskushallinnossa ja ulkomailla

Johtoryhmään kuuluvat edustajat keskeisistä ministeriöistä, asiakastyöstä vastaavista organisaatioista, kauppakamareista sekä elinkeinoelämän järjestöistä.

 

Katso myös

Johtoryhmän kokoonpano