Historia

Ajatus Team Finland -verkoston luomisesta sai alkunsa 2000-luvun alussa. Tuolloin havahduttiin siihen, että maailmantalouden muutosten vuoksi taloudellisten ulkosuhteiden merkitys oli kasvanut ja Suomen menestyminen oli entistä riippuvaisempaa yritysten kansainvälisestä menestyksestä. Huomattiin myös, että yritykset tarvitsevat yhä valtion apua globaaleilla markkinoilla.

Yritysten kansainvälistymistä ja investointeja edistävä valtiorahoitteinen järjestelmä oli kuitenkin pirstaleinen, eikä se palvellut yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi ulkoministeriö, Finpro, Tekes ja kulttuuri-instituutit toimivat ulkomailla erillään toisistaan. Heräsi tarve tiivistää vientiä edistävien tahojen yhteistyötä. Ongelmaan haettiin ratkaisuja, mutta tulokset jäivät vaatimattomiksi.

Team Finland -verkoston luomisen kannalta merkittävät askeleet otettiin 2010-luvun alussa. Vuoden 2011 hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan vahvistaminen sekä Suomen kansainvälisten toimintojen tuominen yhteen. Tältä pohjalta käynnistettiin kaksi rinnakkaista selvityshanketta: Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhdan vetämän työryhmän selvitys sekä niin kutsuttu Suomi-talo -selvitys.

Verkosto syntyy

Molempien hankkeiden raportit julkistettiin alkuvuodesta 2012 ja niiden pohjalta syntyi Team Finland -toimintamallin ydin. Alahuhdan työryhmä esitti, että vientiä edistävistä toimijoista tulisi muodostaa tiivis verkosto, jota johdetaan strategisesti pääministerin alaisuudessa. Suomi-talo -selvitys peräänkuulutti yhteistyön tiivistämistä ulkomailla ja resurssien yhteiskäyttöä. Uudelle toimintamallille annettiin nimeksi Team Finland -verkosto, sillä nimen haluttiin toimivan myös kansainvälisessä ympäristössä.

Verkoston rakentaminen edistyi nopeasti. Hallitus hyväksyi jo kevään aikana Team Finlandin toimintaohjelman. Elokuussa nimettiin verkoston ensimmäinen ohjausryhmä, joka toimi Jyrki Kataisen johdolla ja jonka varapuheenjohtajana toimi Matti Alahuhta.

Ensimmäiset askeleet Team Finlandin käytännön toiminnassa otettiin syyskuussa 2012. Valtioneuvoston kansliaan perustettiin tuolloin taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö, jonka tehtävänä on asioiden valmistelu pääministerille ja ohjausryhmälle sekä verkoston organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen. Pian tämän jälkeen ulkomaille perustettiin tiimit alueen Suomi-toimijoista.

Lisää aiheesta

Team Finland -verkoston vuosikatsaus 2014

19.1.2012 Alahuhdan työryhmä: Uusi Team Finland -verkostomalli edistämään Suomen taloudellisia ulkosuhteita ja yritysten kansainvälistymistä

3.8.2012 Pääministeri Katainen Team Finland -ohjausryhmän vetäjäksi

20.1.2012 Valtiosihteeri Torstilan avauspuheenvuoro Suomi-talo-kokouksessa