Synlighet

Ditt företag kan hyra de finländska beskickningarnas lokaler för olika evenemang. Vi hjälper dig också att etablera kontakter med medierna utomlands.

Team Finland-resor

Vad

Finpro ordnar Team Finland-resor till utlandet för finländska företag i olika skeden av internationaliseringen i syfte att främja deras internationella affärsverksamhet. Servicepaketet omfattar branschspecifika möten, nätverkande med viktiga affärsparter och politiska aktörer, synlighet och rådgivning.

Ministerierna och ambassaderna både i Finland och utomlands är viktiga partner när det gäller att ordna delegationsbesök. Även många finländska bransch- och handelsförbund, föreningar, privata konsultföretag, städer, universitet, vetenskapsparker och regionala affärsutvecklingsbolag har nära samarbete med Finpro när besöksprogrammen planeras.

Också övriga Team Finland-aktörer samordnar delegationsbesök för företag, bl.a. Finsk-ryska handelskammaren till Ryssland.

Nytta

- Under resorna kan företaget marknadsföra sina produkter, sitt kunnande och sina tjänster.

- Information samlas om nya marknadsområden och kontakter etableras med lokala kunder och beslutsfattare. Nätverk bildas med andra potentiella partner.

- Besöken främjar även investeringar i Finland och stärker Finlandsbilden.

Så här skaffar du tjänsten

Närmare information om Finpros delegationsbesök hittar du här.

Ring Team Finlands servicenummer 0295 020 510. Du kan också ta kontakt direkt med Finpro, chef Kirsti Tarvainen, tfn 040 34 33 434 eller kirsti.tarvainen(at)finpro.fi.

För företagsdelegationers besök tas en deltagaravgift ut för att täcka de kostnader som uppkommer av projektet. Projektet får ingen finansiering från arbets- och näringsministeriet, men deltagarna kan ansöka om finansiering från NTM-centralerna. Utöver Finpros deltagaravgift betalar företagen sina rese- och hotellkostnader själva.

Närmare information om Finsk-ryska handelskammarens delegationsbesök hittar du här.

Kontakta Annika Peitsara, tfn 010 439 1162 eller annika.peitsara@svkk.fi.

Utnyttjande av beskickningslokaler

Vad

Ditt företag kan utnyttja de finländska beskickningarnas lokaler i olika länder för promotions- och nätverksevenemang. Värd för evenemanget är beskickningschefen eller dennes ställföreträdare.

Nytta

- Företaget nätverkar på målmarknaden.

- Beskickningen tillför prestige och deltar i arrangemangen enligt överenskommelse.

Så här skaffar du tjänsten    

Ring Team Finlands servicenummer 0295 020 510. Du kan också ta kontakt direkt med mållandets Team Finland-samordnare.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Priset beror på tjänstens omfattning.

 

Stöd för kommunikation utomlands

Vad

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar ute i världen förmedlar mediekontakter till företagen, bedriver kommunikationssamarbete och erbjuder elektroniska verktyg för arbetet med Finlandsbilden.

Nytta

- Finlands beskickningar förmedlar mediekontakter till företagen och informerar om evenemang.

- Företagen har möjlighet att utnyttja elektroniska verktyg och Finlandsbilden som stöd för sin affärsverksamhet.

Så här skaffar du tjänsten

Ring Team Finlands servicenummer 0295 020 510. Du kan också ta kontakt direkt med mållandets Team Finland-samordnare.

De elektroniska verktygen för Finlandsbilden finns på Team Finlands webbplats.

Kontakterna, de elektroniska verktygen och stödet för kommunikationen är avgiftsfria.